kop

CBS:Op Bonaire is 43 procent van de werkkrachten in onderwijs een geboren eilander,

De overheid is in Caribisch Nederland de grootste sector: er werken ruim 1900 mensen, oftewel 15 procent van alle werkenden op de eilanden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

In 2016 hadden op Bonaire 10700 mensen van 15 tot 75 jaar een betaalde baan, op Sint Eustatius waren dat er 1600 en op Saba bijna 1 duizend. 

Op Saba is de overheidssector naar verhouding het grootst (27 procent). Op dit eiland werken ook veel mensen in het onderwijs. Dit komt voornamelijk doordat hier een Amerikaanse medische universiteit is gevestigd. Op Bonaire verdienen meer mensen hun brood in de horeca dan bij de overheid (14 om 13 procent). Daarnaast kent dit eiland een relatief omvangrijke bouwsector (11 procent). Op Sint Eustatius wordt er het vaakst in de industrie gewerkt (17 procent). Dit heeft te maken met de aanwezigheid van het Amerikaanse bedrijf NuStar dat er een opslagterminal heeft. Bij de overheid en de industrie wordt hoofdzakelijk in loondienst gewerkt, terwijl in de horeca en de bouw relatief veel zelfstandigen actief zijn (respectievelijk 21 en 18 procent).

 

Merendeel werkenden niet op eiland geboren 

Van de werkenden zijn minder dan 4 op de 10 geboren op het eiland waar ze wonen. Op Bonaire is 20 procent geboren op een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen, zoals Curaçao, Aruba en Sint Maarten, 14 procent in Europees Nederland en 29 procent elders. Op Sint Eustatius en Saba is respectievelijk 43 en 46 procent van de mensen met een baan elders geboren. De herkomst van de werkenden die van elders komen is zeer divers. Inwoners uit de Dominicaanse Republiek vormen de grootste groep. Daarnaast gaat het op Bonaire relatief vaak om mensen uit Colombia, Venezuela en Peru. 

 

Helft werknemers bij overheid geboren eilanders

Tussen de bedrijfstakken zijn verschillen in welke bevolkingsgroepen er werken. Bij de overheid is bijna de helft van de werknemers een geboren eilander. Op Saba is dat zelfs 58 procent. Daarnaast zijn vooral op Bonaire naar verhouding veel werknemers bij de overheid afkomstig van een van de andere eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen of - in mindere mate - Europees Nederland. Op Sint Eustatius en Saba is bijna 1 op de 5 personen elders geboren. 

In het onderwijs zijn wat de herkomst van personeel betreft grote verschillen tussen de eilanden. Op Bonaire is 43 procent van de werkkrachten in die sector een geboren eilander, 27 procent komt uit Europees Nederland en 21 procent is op een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen geboren. Op Sint Eustatius komt het merendeel van de werkenden van een ander eiland van de (voormalige) Nederlandse Antillen of van elders. Op Saba is 65 procent van elders afkomstig. 

 

Werkenden in horeca en bouw vaak van elders

In de horeca en de bouw werken op de eilanden betrekkelijk weinig geboren eilanders: respectievelijk 23 en 25 procent. Deze bedrijfstakken worden gedomineerd door werkkrachten die van elders komen. Deze komen vooral uit landen in Midden- en Zuid-Amerika, zoals de Dominicaanse Republiek, Columbia en Venezuela. Uitzondering daarop is de horecasector op Bonaire, waar relatief veel andere eilanders en Europese Nederlanders werken.

 

Bronnen

StatLine - Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008 

StatLine - Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

 

Relevante link

Artikel - Zeven op de tien Caribische Nederlanders aan het werk