kop

Hoeveel gepensioneerden wonen er op Bonaire?

De vraag om het aantal AOVers na het verschijnen van het NIBUD rapport is zeer actueel. Den Haag wil weten wat een verhoging van de AOV gaat kosten voor de schatkist. 

Een AOVer moet op Bonaire nu 60 jaar of ouder zijn, daar moeten we van uit gaan. Nederland heeft besloten dat de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar moet. Zoals zij zeggen: dat is in Nederland zo, dus ook op de BES eilanden. Zonder rekening te houden met het klimaat. In Nederland kent men vreemd genoeg nog steeds het woord tropenjaren. 

In het zojuist uitgekomen overzicht van het CBS zijn er op Bonaire nu (2014) 

 

  • 1001 personen tussen 60-65 jaar
  • 796 personen tussen 65-70 jaar
  • 492 personen tussen 70-75 jaar
  • 324 personen tussen 75-80 jaar
  • 187 personen tussen 80-85 jaar
  • 157 personen 85 jaar en ouder

 

totaal zijn er 2957 personen boven 60 jaar op Bonaire. Dat aantal is tevens het maximum van AOV/AOW trekkers.

Voor 65 jaar en ouder is het aantal inwoners op Bonaire 1956

Er is een groot aantal gepensioneerde uit Nederland gekomen en zij hebben hun AOW meegenomen en krijgen dus geen AOV.

Daarnaast zijn er NIET Nederlanders die op Bonaire wonen. In eerdere mededelingen van het CBS kwam naar voren dat ongeveer 10% gepensioneerde Caribische Nederlanders boven de 65 jaar zijn. Dat klopt ongeveer 10% van 18.413 is 1841.

Dus waar praat Den Haag over? De kosten om de AOV te verhogen naar het bestaansminimum is in de Nederlandse begroting niet terug te vinden.

Geachte mevrouw Jetta Klijnsma, geef de koopkracht terug aan de gepensioneerde CaribischeNederlanders op de BES eilanden.

Voor 2014 is de volledige AOV (alleenstaand) voor Bonaire $ 577 - (427 euro per maand) , voor Saba $ 618,- en voor Sint Eustatius $ 609,-. 

Voor 2014 is de volledige AOW (alleenstaand) voor Texel € 1.099,37 (1484 dollar per maand)