kop

Het ondergeschoven kindje van Bonaire

 

MET VEEL genoegen las ik het jubelende stuk over al die miljoenen die in het onderwijs op Bonaire gestoken worden. Het werd tijd! Maar toch bekroop me ook een raar gevoel, want wat is er gebeurd met die fantastische plannen van de Bredeschool van Papa Cornes en de Pelikaan: u weet wel, die van de architectenprijs? De beste consultants uit Nederland hebben samen met lokale actoren dit toch voorbereid; integratie van kinderopvang, voorschoolse educatie, buurtwerk en onderwijs. Even navragen… gaat niet meer door. Kinderopvang hoort ook niet bij onderwijs en dus is het geld geïnvesteerd in de andere schoolgebouwen, enkele nieuwe locaties en de beroepenkolom.

Op zich is het al onbeschoft dat de actoren die uren geïnvesteerd hebben in het volgen van workshops, meedenken, meelezen, bemiddelen bij strategische partners, dit moeten vernemen via de media. Ach, zo gaan we met lokale experts om. Veel erger is het voor de kinderopvang. Dachten we eindelijk serieus genomen te worden, worden we weggestreept! Alle wetenschappelijke studies over het belang van de vroegkinderlijke ontwikkeling en educatie, het baanbrekend werk op het gebied van hersenonderzoek ten spijt; pas als een kind vier wordt, wordt het serieus genomen. Daarvoor ben je een ondergeschoven kindje.

Hopen dat je wel op school blijft tot je mag genieten van de beroepenkolom of, nog exclusiever, Liseo Boneriano. Anders is er nog wel een tehuis voor je. Iedereen heeft het over je, vindt je belangrijk, maar schuift je op een ander bordje. Nu maar hopen dat je ouders geld hebben, dan kan je nog enigszins goed opgevangen worden als er geen wachtlijst is. Anders mag je lekker rond blijven lopen al dan niet onder toezicht en zijn er ook nog wel een paar crèches onder een afdak of landbouwplastic waar misschien nog een paar vierkante meters over zijn.

De leidsters kan ik het niet kwalijk nemen; het blijft liefdewerk. Schamel salaris, in het weekeinde scholing en ook nog meewerken aan fundraisingactiviteiten om het restant van salaris, eten en materialen te bekostigen. Vind je het gek dat de jongeren blijven doorstuderen voor onderwijs-assistent: dan tel je mee, dan heb je een rechtspositie en hoor je erbij.

Voor de kinderen van 0-4 jaar zie ik nog een optie: misschien kunnen we ze als een natuurproduct beschouwen (een bijzonder soort bes of zo, komt alleen maar voor in het Caribisch gebied). Dan worden ze wel bestudeerd in hun natuurlijke habitat en vast en zeker beschermd; goed voor 3 miljoen extra! Ben bereid mijn kennis over deze bijzondere soort te delen of geldt dat alleen maar andersom: hoort de kennis uit Nederland te komen? Dan zie ik het zwaar in.

Alweer een pagina vol in mijn zwartboek over de misstanden in de kinderopvang op Bonaire. U kunt niet zeggen, dat hebben we niet geweten!

RIET SEALY

Bonaire 

Bron: Amigoe