kop

Het jaar 2017 is geen normaal jaar geweest voor het toerisme in Caribisch Nederland.

Vanaf begin 2017 heeft Bonaire te kampen gehad met operationele problemen bij een belangrijke regionale luchtvaartmaatschappij, die in financiële problemen was gekomen. Hierdoor vielen vluchten uit of liepen vertraging op, vooral in de verbinding met Curaçao. Door onduidelijkheid over de veiligheid van de vliegtuigen verbood het ministerie van Infrastructuur vanaf februari ook rijksambtenaren met deze maatschappij te vliegen. Het lijkt erop dat deze gebeurtenissen een effect hebben gehad op het aantal passagiers en het aantal toeristen dat in 2017 naar Bonaire is gevlogen. Van februari tot en met oktober 2017 heeft het aantal toeristen per vliegtuig namelijk gelegen onder het niveau van 2016. Zie figuur 1.1.1 en tabel 1.1.2.