kop

BES-eilanden bezorgen Rijk meevaller van 8 miljoen

 

Den Haag – Inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben het rijk een meevaller bezorgd van 8 miljoen euro. Diep verstopt in een 206 pagina’s tellende bijlage van het jaarverslag van het ministerie van Financiën is terug te vinden hoeveel het rijk vorig jaar aan belastingen heeft opgehaald op de eilanden: 153 miljoen euro. In de begroting was rekening gehouden met 145 miljoen. De meevaller wordt in de stukken niet nader verklaard.

De belastingbetalers in Caribisch Nederland zijn de afgelopen jaren fors meer gaan afdragen aan de staatskas. In het jaar van de invoering van het nieuwe belastingstelsel (2011) was de opbrengst 50 miljoen, in 2015 was dat al verdubbeld en nu is de grens van 150 miljoen gepasseerd; een verdrievoudiging in 7 jaar tijd.

Het zijn cijfers die politiek Den Haag niet graag aan de grote klok hangt. Liever wordt benadrukt hoeveel de eilanden de rijksoverheid kosten. In 2017 was dat 308 miljoen euro. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 138 miljoen uitgegeven. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt met 55 miljoen, Veiligheid en Justitie met 37 miljoen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met 30 miljoen.

In deze bedragen zijn de zogeheten ‘apparaatskosten’ (kantoren, personeel, etc) inbegrepen. Zo kost de Belastingdienst Caribisch Nederland 13 miljoen euro om de belastingen te innen. Een groot bedrag gaat ook op aan de inkoop van medische zorg in Curaçao, Aruba en Colombia.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu  Door René Zwart©