kop

Haagse politiek is akkoord met ongelijkheid Kinderbijslag op de BES eilanden

Bron Caribisch Netwerk 24 april 2015

DEN HAAG – De Ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Jetta Kleinsma om in januari 2016 kinderbijslag in te voeren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op de eilanden is tot nu toe verontwaardigd gereageerd over het maandelijkse bedrag.

 

Op dit moment maken ouders van zo’n 2.000 kinderen op de BES-eilanden aanspraak op de kinderkorting. Met de komst van de kinderbijslag in 2016 kunnen ouders van ongeveer 5.000 kinderen in aanmerking komen voor een toeslag van 38 dollar. Het kabinet zegt daarmee het probleem te erkennen dat juist de mensen die extra geld het hardst nodig hebben, met de huidige zogenoemde kinderkorting er niet op vooruitgaan.

 

Verontwaardigd
Het kabinet zegt met het voorstel concreet aan armoedebestrijding te werken, maar op de eilanden wordt er verontwaardigd gereageerd over de hoogte van de kinderbijslag, die niet eens de helft is van wat in het Europese deel van Nederland wordt verstrekt. Met het dure levensonderhoud op de eilanden, zou het bedrag amper effect hebben. Eerder keurde de Eilandsraad van Bonaire het voornemen van staatssecretaris Kleinsma unaniem af.

 

Op dit moment kunnen ouders met lage inkomens niet of weinig gebruikmaken van de kinderkorting, die van de inkomstenbelasting wordt afgetrokken. Daardoor krijgen ouders die geen of weinig belasting betalen niet of nauwelijks korting. Het wetsvoorstel zal nu eerst van advies moeten worden voorzien van de Raad van State, voordat de Tweede Kamer het kan goedkeuren.

Kinderbijslag in Nederland