kop

AOV gat van 10-10-10 tot 1 juli 2015 voor studenten blijft.

Antwoorden op vragen van de studenten:

1. Ik ben een student van Bonaire en ik studeer al twee jaar in Nederland. Moet ik mij ergens melden?

Antwoord van RCN-SZW: Je hoeft je pas te melden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dan wordt bij de aanvraag bepaald welke tijdvakken een persoon verzekerd is geweest voor de AOV.

2. Als ik tijdens of na mijn studie in Nederland ga werken, dan houdt mijn werkgever AOW premie in. Krijg ik dan AOW of AOV of beiden?

Antwoord van RCN-SZW:

Alle ingezetenen in Nederland die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt zijn verzekerd voor de AOW. Hiernaast kunnen niet-ingezetenen die werkzaam zijn in Nederland verzekerd zijn voor de AOW. Het gaat om de personen die arbeid verrichten in dienstbetrekking en op grond daarvan onderworpen zijn aan de loonbelasting. Deze personen zijn niet verzekerd voor de AOV (artikel 2a Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES).

3. Ik heb als student van 1966 tot 1970 in Nederland gestudeerd. Dus heb ik nu een AOV gat van 4 jaar. Krijg ik na 1 juli 2015 over die periode nu ook AOV?

Antwoord van RCN-SZW:

Nee. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wijziging is 1 juli 2015. De wijziging werkt niet met terugwerkende kracht.

4. Ik ben gepensioneerd en ik heb voor 1989 gestudeerd in Nederland. Over de periode dat ik gestudeerd heb krijg ik daarover nu AOV?

Antwoord van RCN-SZW:

Nee. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wijziging is 1 juli 2015. De wijziging werkt niet met terugwerkende kracht.

5. Wordt er nog een folder uitgegeven?

Antwoord van RCN-SZW:

Hier zal aan worden gewerkt