kop

Facts & Figures van BanBoneiruBek 2017

 

 

 

Facts & Figures van BanBoneiruBek website.

De website www.banboneirubek.com werd meer dan 200.000 keer bezocht in 2017 en is hiermee één van de grootste zo niet de belangrijkste vacature website van Bonaire.

  1. De bevolking op Bonaire is van 19.408 naar 19.179 met 229 afgenomen. Dat is in de jaren dat de redactie van BanBoneiruBek de cijfers van BurgerZaken en CBS bijhoudt nog niet voorgekomen. De afname is voor al te zien bij de Niet Nederlanders (5.232 naar 4979). Daarentegen is het aantal Europese Nederlanders opnieuw gestegen van 2.678 naar 2756. Ook de Caribische Nederlanders zijn verminderd in aantal van 11.498 naar 11.446. De verlaging van het aantal inwoners ligt vooral bij de emigratie vanuit Bonaire, ofwel de grote stroom die in 1 jaar in 2016 vertrokken zijn van Bonaire. Immigratie is 1291 en Emigratie 1649. De emigratie is dubbel zoveel dan het jaar daarvoor.
  2. Er zijn door de werkgevers van Bonaire 202 vacatures op de website geplaatst voor Bonaire. Dat zijn er minder dan voorgaande jaren, maar er blijven er genoeg over om je op Bonaire te vestigen. De vacatures zijn namelijk voor meer dan 50% nieuwe vacatures. Daarnaast worden er meer en meer MBO vacatures geplaatst.
  3. De redactie constateert ook dat de functies die gevraagd worden meer richting Techniek gaan. Ook de Horeca groeit op Bonaire en daar wordt meer personeel gevraagd waaronder koks. Uiteraard blijft ieder jaar de SGB en Mariadal de werkgever met de meeste vacatures resp. Onderwijs 27% en Zorg 21%.
  4. De vraag van de vier grootste werkgevers in de branch Onderwijs, Overheid, Zorg & Welzijn en Horeca/Toerisme/ Recreatie blijft het grootst. Hier kunnen we de werkgevers in Horeca/Toerisme/ Recreatie met 14% als grootste stijger aanwijzen.
  5. De aangeboden vacatures verschuift meer op het werk / denkniveau naar de MBO. Dat is een goede zaak, want daar kunnen we lokaal op Bonaire met het MBOonderwijs op inspelen. Echter de HBO vacatures blijft een grote groep.

Bron: BanBoneiruBek 2018