kop

De heer Isabella wordt Rijksvertegenwoordiger

Gilbert Isabella wordt de nieuwe Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 september 2014.

Isabella, 53 jaar, is lid van de PvdA. Daarvoor was hij wethouder in Utrecht.
Dhr. G.P. Isabella volgt dhr. W.J. Stolte op, die met ingang van 1 mei 2014 ontslag heeft genomen. Op dit moment is dhr. J.C. Woodley waarnemend Rijksvertegenwoordiger.

 

Profiel van de heer Gilbert Isabella 
De heer Gilbert Isabella studeerde na de sociale academie, pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht (niet afgestudeerd). Via de jeugdhulpverlening bij politie Utrecht is hij de gemeentelijke praktijk ingestapt. Ruim negen jaar adviseerde hij het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrecht over verschillende beleidsterreinen variërend van maatschappelijke opvang, integratie & diversiteit, arbeidsmarktbeleid, verslavingszorg, economische zaken en werk & inkomen. Vervolgens richtte hij zich op het thema re-integratie bij het UWV en adviesbureau KPMG. Hij keerde weer terug naar de gemeentelijke praktijk bij de gemeente Dordrecht als programmaleider Antillenbeleid. Hiervoor onderhield hij goed contact met de Rijksoverheid en de regering van de Nederlandse Antillen. De laatste drie jaar voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als Programmamanager stedelijke economie bij Nicis Institute, het kenniscentrum voor de steden in Den Haag.

Vanaf 2006 werd de heer Isabella actief in de gemeenteraad van Utrecht.  Van november 2011 t/m mei 2014 was hij daar wethouder  Ruimtelijke Ordening, Wonen, Leidsche Rijn, Vastgoed, Grondzaken, Bouwen aan de Stad en wijkwethouder voor de wijken Vleuten-De Meern en West. Thans is hij raadslid/fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Utrecht.

De heer Isabella is ongehuwd, heeft een partner en twee stiefdochters.

 2 juli 2014:    Rel rondom oud-wethouder Gilbert Isabella wegens vermeend achterhouden rapport