kop

CBS:Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen

 

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire, op Saba en Sint Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks. Per saldo vestigden zich meer mensen vanuit andere landen op Caribisch Nederland dan er vertrokken. Natuurlijke aanwas speelde een bescheiden rol in de bevolkingsgroei. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe bevolkingscijfers over Caribisch Nederland.

Bijna 9 op de 10 nieuwe inwoners Bonaire is migrant

Op 1 januari 2020 telde Bonaire 20,9 duizend inwoners, een toename van 811 personen (4 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei kan grotendeels (voor 87 procent) worden toegeschreven aan een positief migratiesaldo: er vestigden zich meer mensen vanuit een ander land op Bonaire (bijna 1,5 duizend) dan er vertrokken (770). Het geboortesaldo bedroeg 106: 203 geboortes, en 97 sterfgevallen. Hiermee droeg natuurlijke aanwas voor 13 procent bij aan de bevolkingsgroei op dit eiland.
Per saldo waren de meeste migranten afkomstig van Curaçao, op flinke afstand gevolgd door de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, (Europees) Nederland en de Verenigde Staten. Het aantal mensen dat Curaçao voor Bonaire verruilde, lag in 2019 een stuk hoger dan een jaar eerder. Ook kwamen er meer mensen van de Dominicaanse Republiek naar Bonaire. De migratie vanuit Venezuela naar Bonaire nam juist af. Vanaf begin 2019 is het niet langer mogelijk om rechtstreeks vanuit Venezuela naar Bonaire te verhuizen.
Terwijl in 2018 per saldo meer mensen vanuit Bonaire naar Europees Nederland vertrokken dan andersom, is dit in 2019 veranderd in een vestigingsoverschot van Europese Nederlanders op Bonaire.

Inwonertal Sint Eustatius blijft gelijk

Het aantal inwoners van Sint Eustatius was op 1 januari 2020 met 3,1 duizend nagenoeg gelijk aan het aantal een jaar eerder. Met 30 geboortes en 15 sterftes was sprake van een lichte natuurlijke aanwas van de bevolking. Het migratiesaldo was negatief: 201 nieuwe migranten vestigden zich op Sint Eustatius, terwijl 215 personen het eiland in 2019 verlieten.
Per saldo kwamen er in 2019 meer mensen vanuit de Dominicaanse Republiek en vanuit Colombia naar Sint Eustatius dan vice versa. Dat geldt ook voor (Europees) Nederland, terwijl er in 2018 per saldo juist meer mensen vanuit Sint Eustatius naar Nederland vertrokken. Op Sint Eustatius heeft in 2018 een opschoning van de bevolkingsadministratie plaats gevonden, waardoor het aantal inwoners destijds naar beneden is bijgesteld. In 2019 was geen sprake van een opschoning. Verder valt op dat het aantal verhuisde personen op Sint Eustatius in 2019 bijna is verdubbeld. Dit hangt samen met correcties in de bevolkingsadministratie die hebben plaatsgevonden, waarbij adressen zijn bezocht om te controleren wie er daadwerkelijk wonen. Dat heeft geleid tot correcties en verbetering van de bevolkingsadministratie.

Lichte toename migratie op Saba

Begin 2020 telde Saba 1,9 duizend inwoners, 18 meer dan een jaar eerder (1 procent groei). Het geboortesaldo was negatief, met 11 geboortes en 13 sterfgevallen. De lichte bevolkingsgroei was het gevolg van een positief migratiesaldo (20), vooral doordat zich per saldo iets meer mensen op Saba vestigden vanuit de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. Er vertrokken juist meer personen van Saba naar Europees Nederland dan in omgekeerde richting.
In 2018 daalde het aantal inwoners van Saba nog door een opschoning van de bevolkingsadministratie. Bij deze opschoning zijn personen die nog stonden ingeschreven maar die in werkelijkheid het eiland inmiddels hadden verlaten, verwijderd uit de bevolkingsadministratie. Dit heeft in 2018 geleid tot een afname van het aantal op Saba ingeschreven personen uit de Verenigde Staten en Canada. In 2019 was geen sprake van een dergelijke opschoning.

 

Bronnen