kop

CBS: De koopkracht van inwoners in 2018 van Bonaire daalde ten opzichte van 2017

 

 

De koopkracht in 2018 is voor Sint Eustatius opnieuw gestegen. In doorsnee ging de bevolking er 2 procent op vooruit ten opzichte van 2017. Door de extra verhoging van het wettelijk minimumloon en uitkeringen op Sint Eustatius in 2018 steeg de koopkracht vooral voor mensen in huishoudens met weinig inkomen. De koopkracht van inwoners van Bonaire en Saba daalde ten opzichte van 2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Op Sint Eustatius is sinds 2012 de koopkracht jaarlijks gestegen. Bij een toename van de koopkracht stijgt het inkomen meer dan het gemiddeld prijsniveau en kunnen meer goederen en diensten worden gekocht. De doorsnee koopkrachtverandering van 2 procent in 2018 houdt in dat de helft van de personen er 2 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de ontwikkeling bij de andere helft op een lager niveau lag. Bij 44 procent van de inwoners daalde de koopkracht. Op Bonaire en Saba werden inwoners in 2018 voor het eerst sinds 2012 met koopkrachtverlies geconfronteerd. In doorsnee daalde de koopkracht respectievelijk met 1,1 procent en 0,3 procent.

Laagste inkomensgroepen Sint Eustatius profiteren het meest

Mensen in huishoudens met de 25 procent laagste inkomens gingen er op Sint Eustatius met in doorsnee 3,4 procent het meest in koopkracht op vooruit. Anders dan op Sint Eustatius daalde de koopkracht op Bonaire voor alle inkomensgroepen. Mensen in de laagste inkomensgroep zagen hun koopkracht het meest dalen, namelijk met 2,6 procent. Ook de werkenden op Bonaire gingen er niet op vooruit. Hun koopkracht nam met 0,5 procent af. Op Saba profiteerden alleen de personen die deel uitmaken van huishoudens in de twee hoogste inkomensgroepen van een stijgende koopkracht. Werkenden op Saba gingen er in doorsnee 1 procent op vooruit.

Op Sint Eustatius profiteerden alle huishoudenstypen

Op Sint Eustatius verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Mensen in eenoudergezinnen gingen er 3,5 procent op vooruit, personen in paren mét en zonder kinderen met respectievelijk 2,6 en 2,2 procent. Op Bonaire en Saba zagen (met name) personen in huishoudens met kinderen hun koopkracht stijgen. Alleenstaanden en partners in paren zonder kinderen gingen er in doorsnee meer dan 2 procent op achteruit. 

Meer koopkracht voor jong en oud op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius steeg de koopkracht voor alle leeftijdsgroepen. Vooral 60-plussers zagen, mede door de extra verhoogde AOV (algemene ouderdomsverzekering), hun koopkracht met 3 procent verbeteren. Op Saba werden de uitkeringen niet en op Bonaire alleen in geringe mate verhoogd. Hier zorgde met name de relatief hoge inflatie ervoor dat ouderen hun koopkracht met respectievelijk 2,8 en 2,6 procent zagen afnemen.

 

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.

Bronnen