kop

CBS: Stijging aantal bezoekers Bonaire in derde kwartaal

 

Het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam, is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van 2019 was het aantal bezoekers per vliegtuig het laatste kwartaal 1 procent hoger. Het aantal vliegtuigbewegingen is in het derde kwartaal vergeleken met 2020 met ruim de helft gestegen. Vooral het aantal bezoekers en vliegbewegingen van en naar Bonaire nam het laatste kwartaal toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS die bij de presentatie van de publicatie ‘Trends in the Caribbean Netherlands, 2021’ bekend zijn gemaakt.

In het derde kwartaal van 2021 reisden zo’n 38 duizend bezoekers per vliegtuig naar Bonaire. In totaal trok Bonaire meer dan twee en een half keer zo veel bezoekers als een jaar eerder. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019 kwamen er in het derde kwartaal van dit jaar 9 procent (3 duizend) meer bezoekers naar Bonaire.

Met name in juli 2021 deden veel bezoekers Bonaire aan. 14,7 duizend bezoekers arriveerden die maand per vliegtuig op het eiland. Tijdens het derde kwartaal van 2021 waren er 3,2 duizend vliegtuigbewegingen, 41 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder.

Aandeel bezoekers Europees Nederland op Bonaire gestegen

Door de hervatting en opschaling van vluchten vanuit Amsterdam is het aandeel bezoekers uit Europees Nederland dat naar Bonaire kwam sterk toegenomen, van zo’n 35 procent in 2019 naar 55 procent in 2021. Het aandeel bezoekers met de Amerikaanse nationaliteit nam af, van 25 procent in 2019 naar 14 procent in 2021. Een verklaring hiervoor is dat niet alle luchtvaartmaatschappijen die vóór de coronapandemie op Bonaire vlogen hun routes en tijdschema’s in het derde kwartaal volledig hadden hervat.

Aantal bezoekers per vliegtuig op Saba nog niet op het niveau van 2019

Het aantal bezoekers dat Saba per vliegtuig aandeed, is in het derde kwartaal van 2021 vergeleken met een jaar eerder toegenomen tot 1 100. Dat is ruim drie en een half keer zoveel als in de vergelijkbare periode van een jaar eerder, maar nog altijd ongeveer de helft minder dan in dezelfde periode van 2019 (2 100 bezoekers).

In het derde kwartaal van 2021 verwerkte Saba ruim 900 vliegtuigbewegingen, ruim twee keer meer dan een jaar eerder en gelijk aan het aantal vluchten in dezelfde periode van 2019.

Aantal bezoekers per vliegtuig op Sint Eustatius 30 procent van niveau 2019

Via het F.D. Roosevelt Airport kwamen er het derde kwartaal van dit jaar 800 bezoekers naar Sint Eustatius, 60 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder, maar 30 procent van het aantal dat in dezelfde periode van 2019 het eiland bezocht. Dit komt waarschijnlijk doordat de overheid de grenzen lang dichtgehouden heeft en er een heel restrictief toelatingsbeleid wordt gevoerd.

In de maanden juli, augustus en september 2021 waren er meer vliegtuigbewegingen dan een jaar eerder; ruim anderhalf keer meer (1 100) dan in dezelfde periode in 2020, maar nog steeds minder dan de 1,6 duizend vluchten in 2019.

Trends in the Caribbean Netherlands 2021

Tegelijkertijd met dit bericht verschijnt ook de nieuwe editie van Trends in the Caribbean Netherlands 2021. In Trends in the Caribbean Netherlands staan de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Deze uitgave is bijzonder omdat aandacht wordt besteed aan de coronapandemie op Caribisch Nederland, wat het verloop is geweest vanaf maart 2020 tot en met september 2021 en hoe het mogelijk van invloed is geweest op de verzamelde data. Daarnaast wordt een compilatie gegeven van cijfers tussen 2018 en 2020. De publicatie is online te vinden als longread en kan gedownload worden als pdf.

Bronnen

Relevante links

Lees meer over

  1. caribisch nederland
  2. Bonaire
  3. Saba
  4. Sint Eustatius