kop

CBS: Koopkracht op Bonaire omhoog!?

 

In 2015 verbeterde de koopkracht van de bevolking op Bonaire in doorsnee met 3,6 procent. Werkenden gingen er 4,4 procent op vooruit, niet-werkenden 2,5 procent. Eenoudergezinnen boekten de meeste koopkrachtwinst; hun koopkracht steeg in doorsnee met 6,9 procent.

De mediane koopkracht op Bonaire is gestegen sinds de eerste meting in 2012. De stijging was het grootst in 2015, toen 50 procent van de bevolking er minimaal 3,6 procent op vooruit ging. Koopkrachtveranderingen houden verband met wijzigingen in arbeidsmarktpositie, huishoudenssamenstelling, loonmaatregelen en belastingtarieven. Voor 37 procent van de bevolking pakten wijzigingen op dit vlak minder gunstig uit, zij gingen er in koopkracht op achteruit.

Koopkrachttoename bij de werkenden

Werkenden zagen hun koopkracht sinds 2012 jaarlijks iets meer toenemen dan de bevolking als totaal. In 2015 steeg de koopkracht van personen in huishoudens die zowel in 2014 als 2015 voornamelijk inkomen uit arbeid of eigen bedrijf hadden met 4,4 procent het meest. Voor personen in huishoudens met in beide jaren inkomen uit een uitkering nam de koopkracht 2,5 procent toe. Een kwart van deze groep ging erop achteruit.

Meeste profijt bij eenoudergezinnen en paren met kinderen

Voor meerpersoonshuishoudens verbeterde de koopkracht in 2015 in doorsnee met 4,2 procent. Personen in huishoudens met kinderen hadden de meeste koopkrachtwinst: eenoudergezinnen en paren met kinderen gingen er met respectievelijk 6,9 procent en 4,9 procent op vooruit. Bij de eenpersoonshuishoudens steeg de koopkracht met 2,5 procent.

Jongere leeftijdsgroepen meer erop vooruit

Van alle leeftijdsgroepen profiteerden personen tot 40 jaar het meest van de koopkrachtstijging. Zij hebben veelal nog carrièreperspectief. Door toenemende werkervaring en instroom in beter betaalde banen stijgen hun lonen. In 2015 ging deze leeftijdsgroep er in doorsnee met 6,8 procent op vooruit. Ondanks deze gunstige ontwikkeling daalde voor 36 procent van deze groep de koopkracht. Voor de 60-plussersmet voornamelijk inkomen uit AOV was de 2,4 procent koopkrachtwinst gelijk aan de reële ontwikkeling van de AOV-bedragen in 2015.

Meer koopkracht voor alle inkomensgroepen

Alle inkomensgroepen gingen er in koopkracht op vooruit. Personen in huishoudens met hogere inkomens ondervonden de grootste toename in koopkracht. In de op één na hoogste inkomensgroep steeg de koopkracht met 4,7 procent het meest. In de hoogste inkomensgroep was de groei 4,3 procent.