kop

CBS: Bbp van Caribisch Nederland gestegen in 2015

Het bruto binnenlands product (bbp) is op alle eilanden van Caribisch Nederland gestegen in 2015. De stijging van het bbp was met 3,0 procent het grootst op Bonaire. De waarde van het bbp op Bonaire steeg naar 415 miljoen US dollar. Het bbp van Sint Eustatius steeg met 2,1 procent naar 102 miljoen US dollar en het bbp van Saba nam met 1,6 procent toe tot 47 miljoen US dollar. Het bbp van heel Caribisch Nederland kwam daarmee uit op 564 miljoen US dollar in 2015.

Behalve de waarde van het bbp, nam ook het volume van het bbp toe. De volumemutatievan het bbp is de ontwikkeling van de waarde van het bbp gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het volume van het bbp van Bonaire steeg met 3,4 procent, die van Sint Eustatius met 3,2 procent en die van Saba met 1,2 procent. Voor de prijscorrectie is gebruik gemaakt van het prijsindexcijfer van de consumptie van huishoudens.

 

Bbp per hoofd van de bevolking het hoogst op Sint Eustatius

Het bbp per hoofd van de bevolking was in 2015 het hoogst op Sint Eustatius, 26 600 US dollar. Op Saba bedroeg het bbp per hoofd 24 900 US dollar en op Bonaire 21 700 US dollar.

Sinds de eerste meting van het bbp van Caribisch Nederland door het CBS in 2012, is het bbp per hoofd van de bevolking het hardst gestegen op Saba. De waarde van het bbp per hoofd steeg met 16,4 procent van 21 400 US dollar in 2012 naar 24 900 US dollar in 2015. Op Sint Eustatius is de waarde van het bbp per hoofd in 2015 met 1,1 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Op Bonaire daalde de waarde van het bbp per hoofd licht met 0,9 procent van 21 900 US dollar in 2012 naar 21 700 US dollar in 2015.

Dit jaar wordt de tijdreeks (2012-2015) van het bbp van de eilanden ook op StatLine gepubliceerd.

 

Bronnen