kop

CBS: Economie Bonaire in 2020 met ruim 8 procent gekrompen

 

De economische krimp op Bonaire bedroeg 8,4 procent in 2020. Dit is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2012. Op Sint Eustatius en Saba kromp de economie met respectievelijk 25,9 procent en 6,3 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het bbp in werkelijke prijzen was met 505 miljoen US dollar in 2020 het grootst op Bonaire, gevolgd door dat van Sint Eustatius met 89 miljoen US dollar. Het bbp in werkelijke prijzen van Saba bedroeg 44 miljoen US dollar in 2020.

Vooral horeca en cultuur en recreatie hard geraakt op Bonaire door inreisverbod

De toegevoegde waarde van de horeca kromp met 53,5 procent door de forse daling van het aantal inkomende toeristen. Op Bonaire waren de grenzen vanaf 14 maart 2020 gesloten voor toeristen. Op 2 juli 2020 landde het eerste vliegtuig uit Europa weer op Bonaire. Voor andere landen waren de grenzen nog langer dicht. Hierdoor is het aantal bezoekers dat per vliegtuig aankwam met bijna 60 procent gedaald in 2020. Ook het cruisetoerisme lag vanaf half maart stil. Het aantal cruisepassagiers is met ruim 60 procent afgenomen in 2020. De horeca was een groot deel van het jaar wel open voor bewoners.

Het inreisverbod zorgde ook voor een grote krimp in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie. De toegevoegde waarde daalde met 43,1 procent. De daling was in de recreatiesector het grootst bij de duikscholen en de casino’s.

In de bedrijfstak vervoer, informatie en communicatie is het beeld gemengd. Bij de taxi’s, het bootverhuur en andere vervoerbedrijven daalde de toegevoegde waarde flink, terwijl telecommunicatiebedrijven en IT-bedrijven goed presteerden. De toegevoegde waarde van de bedrijfstak vervoer, informatie en communicatie daalde met 7,5 procent.

Ook in de handel is het beeld gemengd. Bouwmarkten en supermarkten presteerden goed, terwijl bijvoorbeeld juwelierszaken en giftshops, die meer afhankelijk zijn van het inkomend toerisme, een daling registreerden. De toegevoegde waarde van de handel daalde met 5,5 procent.

Er zijn ook bedrijfstakken op Bonaire waarvan de toegevoegde waarde is gestegen in 2020. De toegevoegde waarde in de bouw steeg met 8,5 procent. In het onderwijs was er een stijging van 4,8 procent door een toename van het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In het openbaar bestuur (3,2 procent) was er een stijging doordat het aantal banen in deze bedrijfstak toenam ten opzichte van 2019. De toegevoegde waarde in de zorg steeg met 2,1 procent door de extra omzet die werd behaald voor COVID-gerelateerde zorg.

Forse krimp op Sint Eustatius

De forse economische krimp van 25,9 procent op Sint Eustatius werd vooral veroorzaakt door enkele grote bedrijven op het eiland. Deze bedrijven produceren vooral voor de export, en zijn afhankelijk van regionale ontwikkelingen in de oliesector. Als gevolg van de coronapandemie was er minder vraag naar olie en olieopslag in de regio.

Op Sint Eustatius was er ook een inreisverbod in 2020. Het inkomend toerisme per vliegtuig daalde hierdoor met bijna 70 procent, met als gevolg een afname van de toegevoegde waarde van de horeca en de cultuur- en recreatiesector.

Het is het derde jaar op rij dat het bbp op Sint Eustatius is gedaald. In vergelijking met 2017 is het volume van het bbp van Sint Eustatius in 2020 met 40,1 procent gedaald, van 142 miljoen naar 85 miljoen US dollar (in prijzen van 2017). Dit heeft een aantal oorzaken. In 2018 veroorzaakte orkaan Irma grote schade op het eiland. In 2019 hadden een aantal grote bedrijven veel last van regionale ontwikkelingen in de oliesector, waardoor de vraag naar olieopslag daalde. En in 2020 sloeg de coronapandemie toe.

Hoewel de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de vraag naar olie in de regio grote invloed hebben op het bbp, is hun invloed op het nationaal inkomen beperkt. De winst van deze bedrijven wordt namelijk niet meegeteld in het nationaal inkomen, omdat deze bedrijven volledig in eigendom zijn van buitenlandse aandeelhouders. Ze leveren vooral een bijdrage aan het arbeidsinkomen op het eiland.

Sterke daling toerisme draagt bij aan krimp op Saba

De toegevoegde waarde in de horeca en de cultuur- en recreatiesector daalde door het wegblijven van toeristen als gevolg van de coronapandemie. Het aantal passagiers per vliegtuig of boot (inclusief ferry) is met 70 procent gedaald op Saba in 2020. Ook werden er minder kamers verhuurd aan studenten. Het bbp van Saba daalde daardoor met 6,3 procent in volume, de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2012.

Papiaments

Een vertaling van dit bericht in het Papiaments kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.

Bronnen