kop

CBS: Consumentenprijzen op Bonaire 1,1 procent hoger

Op Bonaire waren consumentengoederen en diensten in het tweede kwartaal van 2019 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal betaalde de consument 0,7 procent meer dan een jaar daarvoor. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 0,4 procent en op Saba met 0,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over consumentenprijzen.

De stijging van het gemiddelde prijspeil voor goederen en diensten op Bonaire wordt vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en elektriciteit. Vers fruit was in het tweede kwartaal ruim 22 procent duurder dan een jaar eerder en verse groenten 4 procent. De prijs van vers fruit en verse groenten ligt nu op het hoogste niveau sinds het CBS startte met de publicatie van de consumentenprijsindex in 2010. De prijzen van elektriciteit zijn in het tweede kwartaal gelijk gebleven aan het eerste kwartaal, maar elektriciteit is wel bijna 8 procent duurder dan een jaar eerder.

Lagere stijging consumentenprijzen op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius waren consumenten in het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld 0,4 procent duurder uit dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2019 was dit nog 0,7 procent. Aardappelen zijn 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van toiletartikelen heeft een drukkend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Consumentenprijzen op Saba 0,5 procent hoger

Op Saba waren consumentenprijzen in het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld 0,5 procent hoger dan een jaar eerder, in het eerste kwartaal was dit 0,6 procent. De prijsontwikkeling van bouwmaterialen had een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. In het tweede kwartaal waren deze goederen 3 procent duurder dan een jaar eerder, in het eerste kwartaal was dit nog ruim 6 procent. De prijsontwikkeling van benzine had ook een neerwaarts effect op de consumentenprijzen. Voedingsmiddelen als verse groenten werden daarentegen duurder.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het tweede kwartaal van 2019 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2019.

Bronnen