kop

CBS: Consumentenprijzen in Caribisch Nederland dalen verder in derde kwartaal

 

 

In het derde kwartaal van 2020 waren consumentengoederen en diensten op Bonaire 4,8 procent goedkoper dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 3,3 procent en op Saba met 1,6 procent. Voor alle drie de eilanden waren dit de grootste gemeten prijsdalingen sinds het CBS in 2011 startte met deze prijsindices. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

De recente prijsdalingen zijn deels toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul, en op vaste internetverbindingen is er een maandelijkse korting van 25 dollar. In het derde kwartaal hebben de subsidies een effect op alle maanden, in het tweede kwartaal gold dit alleen voor mei en juni. Het volledige effect van de subsidies is daarom pas in het derde kwartaal zichtbaar.

Elektriciteit op Bonaire een derde goedkoper

Op Bonaire daalde het gemiddelde prijspeil met 4,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Door de overheidsmaatregelen in mei 2020 daalden de prijzen voor water, elektriciteit en telecommunicatie verder. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was water ruim 27,4 procent, elektriciteit 33,1 procent en telecommunicatie 18,7 procent goedkoper.

Verder daalden de brandstofprijzen: benzine was 17,2 procent en diesel 33,9 procent goedkoper dan in het derde kwartaal van 2019. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 daalde de prijs van benzine met 21,8 procent, van diesel met 37,8 procent.

Prijzen op Sint Eustatius ruim 3 procent lager

Consumentenprijzen op Sint Eustatius waren in het derde kwartaal van 2020 3,3 procent lager dan een jaar eerder. De overheidsmaatregelen van 1 mei zorgden ervoor dat de prijzen van telecommunicatie en elektriciteit verder daalden. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was elektriciteit 27,9 procent en telecommunicatie 18,1 procent goedkoper. De elektriciteitsprijs daalde met 21,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, door een verlaging van het variabele tarief. 

Elektriciteit op Saba bijna de helft goedkoper

Op Saba waren consumenten in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 1,6 procent goedkoper uit dan een jaar eerder. Ook hier zorgden de overheidsmaatregelen van 1 mei ervoor dat in het derde kwartaal de prijzen voor elektriciteit en telecommunicatie verder daalden. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was elektriciteit 46,9 procent, en telecommunicatie 12,2 procent goedkoper. De prijs voor elektriciteit daalde met 33,6 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020, ook op dit eiland door een verlaging van het variabele tarief. 

Gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de consumentenprijsindex (CPI)

De soft lockdown op Bonaire van 21 september tot 30 september 2020 had gevolgen voor de prijswaarneming in winkels op dit eiland: een deel van de prijzen kon niet worden waargenomen. Voor Sint Eustatius en Saba gold dit niet. Door de overheidsmaatregelen waren sommige producten en diensten op beide eilanden echter beperkt of niet beschikbaar in het derde kwartaal van 2020. Voor deze producten heeft het CBS gekozen voor een passende schattingsmethode. In deze notitie worden de keuzes toegelicht. 

Voorlopige cijfers

De cijfers over het derde kwartaal van 2020 zijn voorlopig, en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2020.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.

Bronnen

Relevante links