kop

CBS: Bevolking Caribisch Nederland in 2021 met ruim 900 toegenomen

 

Op 1 januari 2022 telde Caribisch Nederland 27 726 inwoners. Dat zijn er 921 meer dan een jaar eerder. De toename komt grotendeels voor rekening van Bonaire en Sint Eustatius. Er vestigden zich meer mensen op beide eilanden dan er vertrokken. De natuurlijke aanwas (geboortes min sterftes) speelde een beperkte rol. Op Saba bleef het aantal inwoners nagenoeg gelijk. Ook Nederlandse toeristen wisten Bonaire weer beter te vinden. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het CBS over Caribisch Nederland.

Op 1 januari 2022 telde Bonaire 22 573 inwoners, een toename van 828 personen (4 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat veel meer mensen zich vestigden op Bonaire dan dat er vertrokken (per saldo 729), en in beperktere mate door natuurlijke aanwas (93).

Meer twintigers en begin dertigers vestigen zich op Bonaire

In 2021 vestigden zich 1 586 mensen op Bonaire; tegelijkertijd verlieten 857 mensen het eiland. Het migratieoverschot bedroeg 729. De migratie vanuit Europees Nederland was met een positief saldo van 152 hoger dan in 2019 (saldo: 57). Vooral twintigers en migranten van begin dertig uit Europees Nederland vestigden zich vaker op het eiland dan in 2019 het geval was. De meeste migranten kwamen vanuit Curaçao (226). Dat aantal is vergelijkbaar met 2019, maar 70 lager dan in 2020. De instroom van migranten afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Haïti, Colombia en Peru was in 2021 substantieel hoger dan in 2020.

Meer toeristen jonger dan 35 jaar bezoeken Bonaire

Daarnaast wisten ook toeristen met de Nederlandse nationaliteit Bonaire voor één of meerdere overnachtingen te vinden. Onder personen tot 35 jaar was het aantal dat in 2021 maximaal 60 dagen op het eiland verbleef hoger dan in 2019; 45-plussers kwamen in 2021 juist minder vaak voor een kort verblijf naar Bonaire dan in 2019. In totaal kwamen in 2021 ruim 44 duizend toeristen met de Nederlandse nationaliteit naar Bonaire, vergelijkbaar met het aantal in 2019 (45 duizend) en bijna dubbel zoveel als in 2020 (24 duizend). Het aantal toeristen dat in 2021 voor 61 tot 180 dagen naar Bonaire kwam (800 personen), was ongeveer even hoog als 2019. In 2020 lag het met circa 700 personen wat lager.

Meer 15- tot 25-jarigen op Bonaire voor langer verblijf

Onder personen die twee tot zes maanden op Bonaire verbleven, bevinden zich veel 15- tot 25-jarigen. Het is aannemelijk dat het overwegend om studenten gaat die een tussenjaar hebben genomen. Dit aantal komt overeen met 2019. In 2020 was dit aantal lager vanwege de coronapandemie. Het aantal 35- tot 65-jarigen dat twee tot zes maanden op het eiland verbleef is in 2020 wat hoger dan in 2019. In 2021 kwamen minder 65-plussers naar Bonaire dan in voorgaande jaren.

Inwonertal Sint Eustatius toegenomen

Op 1 januari 2022 telde Sint Eustatius 3 242 inwoners, een toename van 100 mensen (3 procent) ten opzichte van begin 2021. Dit kwam vooral doordat meer mensen zich op het eiland vestigden dan dat er vertrokken. De natuurlijke aanwas was beperkt. Vooral uit China en Sint Maarten vestigden zich meer mensen op het eiland dan er vertrokken (+50). Personen geboren in Europees Nederland vertrokken juist vaker dan dat ze naar het eiland toekwamen (-33).

Bevolking Saba licht afgenomen

Op 1 januari 2022 telde Saba 1 911 inwoners, 7 minder dan een jaar eerder. Er stierven meer mensen dan dat er kinderen werden geboren. Daarnaast vestigden zich iets meer mensen op het eiland dan er vertrokken (+17). Het aantal migranten uit de Dominicaanse Republiek en Colombia nam per saldo toe (totaal +33). De vestiging vanuit de Verenigde Staten en Canada daalde tussen 2019 en 2020 van 145 naar 66 personen, en bleef in 2021 op hetzelfde niveau. Het aantal Canadezen en Amerikanen dat Saba verliet daalde van 131 in 2019 naar 62 in 2020, en nam met 69 weer iets toe in 2021.

Bronnen

 

Bron: CBS, Inkomend toerisme Caribisch Nederland