kop

CBS: 1 op 3 bewoners van Saba hoogopgeleid

 

Nieuwsbericht | 12-04-2018 | 17:09

Van de drie eilanden van Caribisch Nederland heeft Saba met 33 procent een relatief groot aandeel hoogopgeleiden. Op Bonaire en Sint Eustatius is respectievelijk 18 en 20 procent van de 25- tot 75-jarige bevolking hoogopgeleid.

Veel voorkomende richting onder hoogopgeleiden is rechten, administratie, handel en zakelijke dienstverlening. Dat blijkt uit nieuwe onderwijscijfers over 2016 op basis van het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland (AKO CN) die het CBS vandaag publiceert.

Over het algemeen zijn jongere generaties vaker hoogopgeleid dan oudere generaties. Voor Sint Eustatius geldt echter dat de 45- tot 55-jarigen hoger opgeleid zijn dan de jongere generaties en op Bonaire dat de 25- tot 35-jarigen even vaak hoogopgeleid zijn als de 45- tot 55-jarigen. Overigens neemt op Bonaire het aandeel middelbaaropgeleiden onder de jongere generaties toe. Voor de beide eilanden geldt dat jongeren het eiland moeten verlaten om hoger onderwijs te kunnen volgen. Of ze dan ook weer terugkeren en op welke leeftijd dat is, zal onder meer samenhangen met de werkgelegenheid die er voor hoogopgeleiden is.

Veel hoogopgeleide Amerikanen en Canadezen op Saba

Op Saba is het aandeel hoogopgeleiden onder de jongere generaties wel groter dan onder oudere generaties. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op het eiland die gespecialiseerd is in geneeskunde. Een deel van de 25-plussers volgt nog een opleiding en veelal gaat het daarbij om hoogopgeleiden. Zo geeft 30 procent van de hoogopgeleiden aan nog onderwijs te volgen. Daarnaast is bijna de helft (47 procent) van de hoogopgeleiden werkzaam in de sector onderwijs, waaronder de universiteit. Overigens hebben de hoogopgeleiden op Saba vooral de Amerikaanse of Canadese nationaliteit en zijn niet op het eiland geboren, en dat geldt zeker voor de onderwijsvolgenden.

Meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen op Bonaire en Sint Eustatius

Onder vrouwen op Bonaire en Sint Eustatius is het aandeel hoogopgeleiden groter dan onder mannen. Zo beschikte 21 procent van de vrouwen en 16 procent van de mannen op Bonaire in 2016 over een hbo- of wo-diploma. Op Sint Eustatius ging het om respectievelijk 23 procent en 18 procent. Daartegenover staat dat op beide eilanden het aandeel laagopgeleiden onder mannen groter is. Op Saba zijn er geen verschillen tussen de beide seksen als het gaat om het aandeel hoogopgeleiden. Wel zijn vrouwen op dit eiland vaker dan mannen middelbaaropgeleid.

Hoogopgeleiden vooral richting rechten, administratie, handel en zakelijke dienstverlening

Hoogopgeleiden op Bonaire en Sint Eustatius hebben vooral een opleiding in de richting rechten, administratie, handel en zakelijke dienstverlening gevolgd. Voor Saba gaat het vooral om de richting wiskunde en natuurwetenschappen, waaronder biologie en biochemie. Daarbij gaat het overigens deels om personen die nog een opleiding volgen. Als zij buiten beschouwing worden gelaten dan is ook op Saba rechten, administratie, handel en zakelijke dienstverlening de meest voorkomende richting onder hoogopgeleiden.

Bron: StatLine - Caribisch Nederland; bevolking hoogst behaald onderwijsniveau en -richting