kop

Caribisch Nederland telt ruim 21 duizend inwoners

 

In Caribisch Nederland wonen ruim 21 duizend personen. De bevolking van Bonaire bestaat uit 15,7 duizend personen, die van Sint-Eustatius uit 3,6 duizend personen en die van Saba uit 1,8 duizend personen.

Inwonertal hoger dan gedacht

Sinds 10 oktober 2010 zijn de eilanden van Caribisch Nederland onderdeel van Nederland. Daarvoor waren zij deel van de Nederlandse Antillen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het inwonertal van Caribisch Nederland 2,7 duizend hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen.

De eilanden van Caribisch Nederland hebben wat betreft oppervlakte en inwonertallen iets weg van de Waddeneilanden. Bonaire is ongeveer twee keer zo groot als Texel en heeft 10 procent meer inwoners. Sint-Eustatius en Saba zijn samen net zo groot als Vlieland en hebben vier keer zo veel inwoners. Deze twee eilanden zijn dichter bevolkt dan Bonaire.

Een op de tien inwoners is geboren in Nederland

Het merendeel van de bewoners van Caribisch Nederland is op een van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geboren. In het overgrote deel van de gevallen is dat het eiland waar ze nu wonen of een naastgelegen eiland. Omdat de eilanden van Caribisch Nederland beperkte medische voorzieningen voor geboorten bieden, wordt voor bevallingen vaak uitgeweken naar een groter eiland in de buurt, zoals Sint-Maarten.

De speciale band met Nederland blijkt uit het feit dat een tiende van de inwoners in Nederland is geboren. Daarnaast zijn veel inwoners afkomstig van het vasteland van Zuid- of Midden-Amerika. Sint-Eustatius en Saba hebben bovendien veel inwoners uit de Verenigde Staten en Canada.

Geboorteland van inwoners van Caribisch Nederland, 2011

 

 

Saba heeft de jongste bevolking

De leeftijdsverdeling van de bevolking van Caribisch Nederland verschilt niet veel van die van Nederland. De eilanden tellen echter meer 25- tot 55-jarigen en minder 60-plussers.

Leeftijdsopbouw bevolking Nederland en Caribisch Nederland, 2011

De leeftijdsopbouw van Bonaire en die van Sint-Eustatius verschillen nauwelijks van elkaar. Saba heeft echter een jongere bevolking. Het hoge aantal jongvolwassenen op dit eiland heeft te maken met de aanwezigheid van een onderwijsinstelling voor academisch onderwijs.

Bron: CBS-Frank van der Linden


StatLine, Bevolking Caribisch Nederland (1 januari); geslacht, leeftijd

StatLine, Leeftijdsopbouw Caribisch Nederland

Van bovenstaande tekst is ook een versie in het Papiamentu beschikbaar

Redactie BBB: Uit eerdere cijfers van Burgerzaken op Bonaire blijkt dat het percentage Caribibische Nederlanders in 2003 op 75% lag. Trendlijn CN is in de afgelopen 8 jaar van 75% naar 59% gedaald. 

Voormalige Nederlandse Antillen is voor CBS NL alle eilanden inclusief Aruba

Autochtonen: 59%

Niet westerse Allochtonen: 41%

Plan van aanpak eilandskinderen: Laten wij teruggaan naar Caribisch Nederland