kop

Brief van minister Donner

De brief van minister Donner is in antwoord op de toezegging aan de Tweede Kamer 2007-2008,31 444 VI, nr 6, betreffende informatie over het aantal personen dat zich in Nederland vestigt na naturalisatie in de Nederlandse Antillen of Aruba.