kop

Bonaire heeft haar eigen Raad Informatie Systeem (RIS)

De gezaghebber lanceerde 4 september in het bijzijn van de Eilandsraadsleden, de griffier en verscheidene ambtenaren de website van de Eilandsraad. Op onderstaande websites is alles vanaf 2010 te vinden over de Eilandsraad. Documenten van voor 10-10-10 zijn niet opgeno­men in het archief en moeten worden aangevraagd bij de eiland secretaris.

Eenmaal op de website kan op allerlei manieren gezocht wor­den, waaronder op sprekers, onderwerpen, documenten en raadsleden. Het RIS is mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid. In het onderhoud van de website en het systeem moet Bonaire zelf voorzien.

De gezaghebber zei trots te zijn op het feit dat de Eilands­raad zich nu op verantwoorde­lijke wijze kan kwijten van haar taak en het volk van Bonaire nu beter, efficiënter en sneller van informatie kan voorzien.

Projectleider Meijer vertelde hoe de website en het systeem middels de Terms of Reference, waarin alle functies die de Ei­landsraad moet vervullen zijn opgenomen, tot stand is geko­men. Bonaire is het eerste eiland in de regio met dit systeem en voldoet daarmee niet alleen aan de Wet openbaarheid van be­stuur maar draagt ook bij aan de professionalisering van bestuur­lijke organen als de Eilandsraad. Zo zullen de Eilandsraadsleden zich bijvoorbeeld beter kunnen voorbereiden en debatteren om­dat zij via het systeem heel ge­makkelijk bij alle documenten komen, ook die uit het verleden (tot 2010).

Een wolk aan de horizon was volgens een aantal wel het feit dat men voor een website van de Eilandsraad gebruikmaakte van “ .nl ”. De projectleider antwoordde desgevraagd dat er niet veel andere even betaalbare opties waren en het ministerie van Binnenlandse Zaken hun niet veel keuze had gelaten.

www.konsehoinsular.nl
www.eilandsraad.nl

Bron: Antilliaans Dagblad zaterdag 5 september 2015