kop

Benoeming Norwin Carolus voor 3 mnd tot griffier van de Eilandsraad Bonaire

 

Norwin Carolus is dinsdagavond (18 oktober 2011) in de Eilandsraad benoemd tot griffier. Hij is voor deze functie gevraagd voor een tijdelijke periode van drie maanden. De eilandsraad heeft op 10 september 2011 een advertentie laten uitgaan voor het werven van een griffier voor lange duur. Deze procedure is nog niet afgerond; er zijn 16 reacties binnengekomen.

Vandaar dat besloten is voor een tijdelijke periode een griffier te benoemen.

Na de transitie van 10 oktober 2010 is de Eilandsraad verplicht op grond van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een griffier te benoemen in verband met het nieuwe dualistische systeem. Dit systeem geeft een duidelijke scheiding aan tussen Bestuurscollege en Eilandsraad. In dit systeem is het niet meer mogelijk dat de eilandsecretaris secretaris is van de Eilandsraad.

Dinsdagavond is er dan ook afscheid genomen van de eilandsecretaris, Nerry Gonzalez, als secretaris van de Eilandsraad. Zij heeft dit met veel voldoening ruim dertien jaar gedaan. Zij werd door alle Eilandsraadleden bedankt voor haar volledige inzet, enthousiasme en positieve inslag gedurende deze jaren. Zij zal haar werkzaamheden als eilandsecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire voortzetten.

Norwin Carolus gaat de komende drie maanden de griffie opzetten en werkzaamheden verrichten als griffier. De heer Carolus heeft de laatste jaren (vanaf 2003-2010) gewerkt als Directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van het voormalig land Nederlandse Antillen. Daarvoor heeft hij verschillende bestuurlijke adviseursfuncties gehad op het eiland Curaçao.

BETREKKELIJKHEID VAN VOLKENRECHTELIJKE ONAFHANKELIJKHEID

Bron: bonairevandaag