Benoeming Norwin Carolus voor 3 mnd tot griffier van de Eilandsraad Bonaire