kop

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland, meerderheid positief¹ over de toekomst

 

volledig rapport kan je hier downloaden

 

De burgers van de eilanden zijn in meerderheid positief gestemd over de toekomst van de eilanden, nu zij onderdeel zijn geworden van Nederland.
Op de vraag of de situatie op het eiland nu beter of juist slechter geworden is sinds de eilanden onderdeel zijn geworden van Nederland wordt verschillend gedacht. Van de geïnterviewden is 38% positief, 39% negatief. Er zijn opvallende verschillen tussen de eilanden. Op Saba is 25% positief, op Sint Eustatius 31% en op Bonaire 43%.

 

Veranderingen
In opdracht van de Rijksvertegenwoordiger heeft onderzoeksbureau Curconsult een belevingsonderzoek uitgevoerd op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe beleven de burgers van Caribisch Nederland de veranderingen als gevolg van de staatkundige omwentelingen binnen het Koninkrijk?’
In het onderzoek zijn vragen gesteld op de gebieden die de burgers het belangrijkst vinden, namelijk: zorg, veiligheid, belastingen, onderwijs en immigratie.

 

Bekendheid
De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is bij 88% van de ondervraagden bekend, een minderheid van de burgers weet wie de Rijksvertegenwoordiger is (28%).

 

Onderwijs
Het onderwijs is beter of veel beter geworden, vindt 40% van de inwoners van Caribisch Nederland. Een meerderheid van de ondervraagden (57%) verwacht dat het in de toekomst beter zal gaan met het onderwijs.

 

Immigratie
Circa de helft van de burgers die contact hebben gehad met de IND stelt dat ze goed geïnformeerd waren over de verblijfsregeling. 61% van de IND cliënten is van mening dat de dienstverlening ten opzichte van voor 10.10.10 er op vooruit is gegaan.

 

Inkomen
Door 81% van de respondenten wordt een teruggang in koopkracht gemeld sinds 10.10.10. Toch is men optimistisch over de nabije toekomst: 57% van de inwoners is positief over de ontwikkeling van het eigen inkomen en verwacht koopkrachtherstel de komende 1 tot 2 jaar.

 

Medische zorg
Dit onderwerp heeft de meeste aandacht van de bevolking. De meningen over de zorg zijn verdeeld, 38% van de ondervraagden is tevreden, 36% is ontevreden over de zorg in Caribisch Nederland. Als de zorg wordt vergeleken met vroeger, geldt dat 36% van mening is dat er sprake is van een verbetering, terwijl 37% daar tegenovergesteld over denkt.
De kritiek richt zich met name op het feit dat sommige medicijnen niet meer vergoed worden en op de medische uitzendingen. Als positief wordt ervaren dat de tandarts in het zorgverzekeringspakket zit en dat alle zorg kan worden genoten op vertoon van de sedula.

 

Belastingen
De dienstverlening van de Belastingdienst wordt in vergelijking met de situatie van vóór 10.10.10 beter beoordeeld, 39% van de ondervraagden ervaart deze als goed. Er is lof voor de ondersteuning die de Belastingdienst aanbiedt bij het invullen van formulieren.

 

Veiligheid
Op het functioneren van de politie is veel kritiek. Men vindt dat er te weinig blauw op straat is, dat de criminaliteit toeneemt en het gevoel van veiligheid is afgenomen. Van de burgers is 40% niet tevreden met het functioneren van de politie, 32% daarentegen juist wel. Opvallend is dat de kritiek alleen voor Bonaire en Saba en niet voor Sint Eustatius geldt.

 

¹BBB: Let wel >50% van de ondervraagden noemen we positief, lager is negatief.