kop

BEKENDMAKING OLB

 Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 31 augustus 2012 het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Harbour Village East voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.2.4 van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor het gebied Harbour Village East van de bestemming ‘Gemengd - Uit ...te werke...n I’ naar de bestemming ´Gemengd - I’.

de voorzitter, de secretaris,
dr. L.A. Emerencia mr. N. M. Gonzalez