kop

Werkbezoek vaste Kamercommissie KOREL aan Caribische deel Koninkrijk

Nieuwsbericht | 25-02-2022 | 20:27

Een delegatie van dertien leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer (KOREL) legt van vrijdag 25 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022 werkbezoeken af in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De delegatie bezoekt zowel de Caribische landen binnen het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De delegatie wordt geleid door de Voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties Paul Rosenmöller.

 

De delegatie wil zich laten informeren door haar Caribische partners over de zaken die voor de eilanden van belang zijn. De gesprekken dienen voor de senatoren als verdieping voor de wetsdossiers die de Eerste Kamer behandelt of gaat behandelen en hebben tevens tot doel de relaties binnen het Koninkrijk te verstevigen. Ook biedt het werkbezoek de woordvoerders van middelgrote en kleinere fracties in de Eerste Kamer de kans om persoonlijk nader kennis te maken met het Caribisch deel van het Koninkrijk, aangezien zij doorgaans geen deel uitmaken van de Staten-Generaaldelegatie van leden van de Eerste en de Tweede Kamer naar het halfjaarlijkse Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO).

De Eerste Kamerleden spreken op de eilanden spreken met onder andere de Gouverneurs en Gezaghebbers, regeringen van de landen en bestuurders, volksvertegenwoordigers, werkgevers- en werknemersorganisaties, schoolbesturen, vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, ondernemers, personen en organisaties uit de rechtshandhavingsketen, consumentenorganisaties, jongeren en anderen.

De delegatie bezoekt achtereenvolgens: Sint Maarten (25-26 februari), Saba (27-28 februari), Sint Eustatius (28 februari-1 maart), Bonaire (2-3 maart), Curaçao (3-4 maart) en Aruba (4-5 maart).

De delegatie bestaat uit de Eerste Kamerleden; 
Paul Rosenmöller (GroenLinks, delegatieleider)
Toine Beukering (Fractie-Nanninga, vicedelegatieleider), 
Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), 
Ria Oomen-Ruijten (CDA), 
Boris Dittrich (D66), 
Jeroen Recourt (PvdA), 
Arda Gerkens (SP), 
Peter Ester (ChristenUnie), 
Peter Nicolaï (PvdD), 
Martine Baay-Timmerman (50PLUS), 
Peter Schalk (SGP), 
Jeroen de Vries (Fractie-Otten)
Ton Raven (OSF).

De delegatie wordt ambtelijk begeleid door Fred Bergman, commissiegriffier, en Maarten van Rooij, stafmedewerker.