kop

Wat verandert er in Nederland per 1 juli 2013

Vanaf vandaag 1 juli 2013  is alles anders in Nederland - vooral in de portemonnee

UPDATE Per 1 juli veranderen er heel wat dingen die de portemonnee van de burger raken. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

- Het minimumloon stijgt per 1 juli van 1469,40 naar 1477,80 euro bruto per maand. Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat laten weten. De sociale uitkeringen stijgen als gevolg hiervan eveneens.

- De netto bijstandsuitkering voor een echtpaar gaat naar 1257,35 euro per maand. Inclusief vakantie-uitkering gaat het om 1323,53 euro per maand. Voor alleenstaande ouders gaat de bijstand naar 880,15 euro per maand. Inclusief vakantiegeld is dat 926,47 euro. Voor een alleenstaande komt de bijstand uit op 628,68 per maand. Inclusief vakantie-uitkering is dat 661,77 euro. Indien er geen kosten gedeeld kunnen worden met anderen, ontvangen alleenstaanden en alleenstaande ouders nog een toeslag van de gemeente van 264,71 euro inclusief vakantiegeld.

- De AOW voor gehuwden gaat naar maandelijks 725,77 euro bruto per persoon. Daar komt nog 49,81 bruto vakantie-uitkering bij. Voor gehuwden met een partner jonger dan 65 jaar kan de AOW-uitkering maximaal oplopen naar 1451,54 euro per maand. Het vakantiegeld bedraagt dan 99,62 euro per maand. Alleenstaande AOW'ers ontvangen maandelijks bruto 1061,36 per maand. Daar komt maandelijks 69,73 euro vakantiegeld bij.

- Ook de uitkeringen voor IOAW en IOAZ (oudere, deels arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen) en de Wajong (uitkering voor jonggehandicapten) gaan per 1 juli licht omhoog. Hetzelfde geldt voor de ANW, de Algemene Nabestaandenwet.


- Wie in een corporatiehuis woont, krijgt een huurverhoging van 4 procent. Althans bij een inkomen tot 33.614 euro. Het wordt verder 4,5 procent maximaal voor inkomens tot 43.000 euro en maximaal 6,5 procent voor inkomens daarboven.

- De tarieven voor het gebruik van de smartphone in Europa (roaming) gaan omlaag. Vakantiegangers die naar Kroatië gaan, kunnen daar al voordeel van hebben, want Kroatië treedt 1 juli toe tot de EU.

- En het wordt goedkoper om naar 0800- en 0900-nummers te bellen. De betaalde servicenummers mogen niet meer buiten de belbundels van de abonnementen voor mobiele telefoons vallen. Een 0900-nummer bellen buiten de abonnementsbundel kost doorgaans tussen de 25 en 35 cent, terwijl voor datzelfde belletje 10 tot 15 cent wordt betaald als het binnen de bundel valt. De postzegel wordt wel 6 cent duurder.

Behalve veranderingen op het financiële vlak wijzigen er per 1 juli ook nog heel andere zaken:

- De politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz begint op 1 juli aan haar afronding. Op 1 november moet het klaar zijn. De missie in Kunduz heeft dan bijna 2,5 jaar geduurd. Er blijven nog wel vier F-16's in Mazar-e-Sharif achter voor bescherming van de internationale troepenmacht. Eind 2014 keren zij terug.

- Gemeenten mogen zelf bepalen hoe vaak de winkels op zondag open mogen. Tot nu toe konden de winkeliers 12 keer per jaar op zondag open maar in gebieden waar veel toeristen komen, mocht dat vaker.

- De nieuwe leegstandwet gaat in waardoor huizenbezitters hun te koop staande woning makkelijker tijdelijk kunnen verhuren. Dezelfde regeling maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld leegstaande kantoren, ziekenhuizen of scholen om te bouwen tot woonruimte, omdat de eigenaren de investeringen makkelijker binnen 10 jaar kunnen terugverdienen.

- Curatoren kunnen faillissementen met grote aantallen schuldeisers sneller afwikkelen.

- De mogelijkheden tot dwangbehandeling in justitiële inrichtingen worden verruimd.

- Het recht op schadevergoeding als de overheid een onrechtmatig besluit heeft genomen, wordt eenvoudiger en toegankelijker te bevechten.

- De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt uitgebreid waardoor behalve vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen, horeca, bordelen en coffeeshops ook die voor onder meer vastgoedtransacties van de overheid en kamerverhuur kunnen worden getoetst.

 

Bron: Trouw