kop

Warm welkom Bonaireaanse studenten

 

De 37 Bonaireaanse studenten die zondag op het vliegtuig zijn gestapt om in Nederland te gaan studeren, zijn gistermorgen op voorbeeldige wijze opgevangen door medewerkers de Stichting Sint Student Support Service S 4.

De bursalen werden op schiphol opgewacht om na de verwelkoming per bus naar het nabijgelegen A4-hotel te worden gebracht. Daar werden ze even later verenigd met 74 Sint Maartense en 13 Statiaanse studenten voor de welkomstceremonie, het rege­len van allerhande praktische zaken om na een uitgebreide lunch hun hotelkamer op te zoeken.

Het is voor het eerst dat de studenten van Bonaire worden begeleid door S4. Tot vorig jaar gebeurde dat door de Stichting Studiefinanciering Curaçao maar de Rijksdienst Caribisch Nederland heeft ervoor gekozen de studenten van de BES-eilan­den toe te vertrouwen aan de Sint Maartense stichting.

Hingen de Bonaireaanse jongeren er in het verleden een beetje verloren bij, nu werden zij nadrukkelijk bij het pro­gramma betrokken. Dat gebeur­de onder het toeziend oog van Monique Hoogerwerf die als kwartiermaker studiefinancie­ring het Nederlandse ministerie van Onderwijs vertegenwoor­digde. Zij loofde S4-dírecteur Marva Richardson en haar team voor de wijze waarop zij in korte tijd de opvang van de BES­ studenten hebben georgani­seerd. Richardson op haar beurt prees de samenwerking. Ook alle Sint Maartense sprekers - van S4-voorzitter Brenda Emmen-Hassel tot Gevolmachtigd minister Mathi­as Voges en Onderwijsminister Rhoda Arrindell - richtten zich rechtstreeks in het Papiaments tot de Bonaireanen.

Pastoor Ursula Millerson was de eerste die er bij het voorgaan in gebed op wees hoe belangrijk het is dat de studenten na af­loop van hun studie terugkeren. Brenda Emmen-Hassel gaf de studenten als goede raad mee `te integreren in de Nederlandse, cultuur maar wel dicht bij jezelf te blijven'. Zij wees ook op het fenomeen dat de treinen van de Nederlandse Spoorwegen je naar elke plek in Nederland brengen maar dat ze wel op tijd vertrekken.

Mathias Voges benadrukte dat S4 er weliswaar is om te helpen waar dat nodig is maar dat de studenten zelf verant­woordelijk zijn voor de goede afloop van hun studie. En: „Pro­beer je zo snel mogelijk thuis te voelen. Leer de Nederlandse gewoonten kennen zoals op tijd komen. Maar vergeet nooit je eiland, je eiland wacht op je."

De met de studenten meege­reisde minister van Onderwijs, jeugd en Sport Rhoda Arrindell benoemde hen tot `ambassa­deurs' van Sint Maarten in Nederland en riep op zich daar­naar te gedragen. „Ook al heb je een Nederlands paspoort, je bent in de allereerste plaats Sint Maartenaar. Vergeet nooit waar je vandaan komt. Probeer zo snel mogelijk af te studeren en kom dan terug naar de rock. Wij kunnen het ons niet veroor­loven jullie te verliezen. Sint Maarten investeert veel in jullie en dan is het niet fair in Neder­land te blijven dat al veel verder ontwikkeld is terwijl je kunt bijdragen aan de opbouw van je eigen land." De minister riep de studenten op zelf het initiatief te nemen om een passende baan te vinden. „Dè overheid maakt geen banen."

Waarnemend gouverneur Reynold Groeneveldt, met zijn vrouw Glenda vakantievierend in Nederland, verhaalde over zijn eigen ervaringen. In 1969, ging hij in Nederland studeren „Studeren is work, work and work. Heb plezier maar je eerste prioriteit is je studie. Haal je diploma en kom terug en maak van Sint Maarten the best in west." MAAPP-voorzitter Raymond Labad noemde Neder­land een ‘goed-land met veel mogelijkheden die je wel zelf moet opzoeken'.

 

bron Antilliaans Dagblad 2 augustus 2011