kop

Vierlandenoverleg OCW & Voortgang Caribische Landen

 

Sinds 2019 ontmoeten de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland elkaar om afspraken te maken binnen het Koninkrijk. In dat kader heeft op 16 en 17 januari 2023 het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (M4LO) plaatsgevonden op Curaçao. Op 20 april en 30 juni van dit jaar vond daarnaast een digitaal M4LO plaats over aansluiting op het vervolgonderwijs voor Caribische studenten en de doorlichting van het onderwijsbestel in de Caribische landen.

Via deze brief informeren wij u over de besproken onderwerpen en de voortgang van de gemaakte afspraken. Tevens lichten wij de laatste ontwikkelingen toe inzake het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. In deze brief gaan wij ook in op de status van het BSN voor Caribische studenten naar aanleiding van de motie van de leden de Hoop en Wuite.[1]   

Vierlandenoverleg

Het overleg op 16 en 17 januari 2023 werd voorgezeten door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao, de heer Sithree van Heydoorn. Voor Aruba waren de minister van Onderwijs en Sport, de heer Endy Croes, en de minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, aanwezig. Voor Sint Maarten was de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de heer Rodolphe Samuel, aanwezig. Namens Nederland waren ondergetekenden aanwezig. Voorafgaand aan het M4LO vindt regelmatig op ambtelijk niveau met de vier landen overleg plaats om op de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap samen te werken. De onderwerpen van het M4LO worden uitgewerkt in werkgroepen, die hun voortgang en bevindingen rapporteren aan de ministers door middel van memo’s. De overeengekomen afspraken kunt u lezen in de bijgevoegde slotconclusies; enkele mijlpalen lichten wij graag verder toe.

Lees verder……

Ter info: onderdeel van het project wordt door studychoicecaribbean ingevuld.


[1] Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal