kop

Veel vacatures open bij Openbaar Lichaam Bonaire

Het College financieel toezicht (Cft) zegt dat bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) nog veel banen beschik­baar zijn.

“Uit het aangeleverde personeel overzicht blijkt dat er tot en met het tweede kwartaal 335 fte's in dienst zijn, wat impliceert dat er nog behoorlijk wat vacature­ ruimte dient te worden ingevuld om het oorspronkelijk in de be­groting opgenomen aantal van 408 fte's te realiseren", aldus het Cft. Naar verwachting zullen vol­gens Bonaire eind dit jaar 360 fte's op de loonlijst staan van het openbaar lichaam. Daarnaast zullen er eind dit jaar 45 overeenkomsten van opdrachten (ovo's) zijn gesloten met perso­nen die werkzaamheden ver richten voor het openbaar li­chaam. Het Cft wil dan ook graag weten van het OLB of deze ovo's in de plaats komen van personeel dat idealiter op de loonlijst van het openbaar lichaam komt te staan. ,,Gezien het feit dat de inhuur van ovo's vaak aanzienlijke meer­kosten tot gevolg heeft gaat het Cft daar graag over met u in ge­sprek", zegt het Cft tegen het OLB.

Bron: Antilliaans Dagblad 9 oktober 2014