kop

Van Huffelen op Bonaire: ‘zo snel mogelijk invulling aan sociaal minimum’

 

16 februari 2022 | Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Ik wil zo snel mogelijk invulling geven aan het sociaal minimum. Maar ja, dat zijn nog steeds woorden, die moeten worden omgezet in daden”, dat zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) tijdens haar eerste werkbezoek op Bonaire dinsdag.

Op Bonaire sprak Van Huffelen met onder andere de gedeputeerden, het Bestuurscollege en de leden van de Eilandraad. “Hun zorgen hebben te maken met de 40 procent van de mensen die hier in armoede leven, het ontbreken van een zeker inkomen en het vinden van een betaalbaar huis.”

Ijkpunt
Het sociaal minimum is het bedrag dat een persoon of gezin minimaal nodig heeft om van te leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast, alleen is er voor Caribisch Nederland geen vastgesteld sociaal minimum, wel een ijkpunt.

Het minimumloon en de bedragen van de uitkeringen zijn op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) op 1 januari nog met 10 procent verhoogd, maar deze verhoging valt bijna in het niets door de hoge prijsstijgingen. Daarmee krijgt de Bonairiaan binnen een Nederlandse gemeente nog steeds een lager uurloon en een lagere kinderbijslag en onderstand dan een Europese-Nederlander.

Hoe de middelen verdelen?
Op de vraag wat er op korte termijn gaat gebeuren, antwoordt de staatssecretaris: “Wat ik in ieder geval op korte termijn ga doen, is kijken hoe we de middelen die we tot onze beschikking hebben, kunnen verdelen. Om te zorgen dat we een stap verder komen in bijvoorbeeld het aanpakken van de armoedeproblematiek’’, aldus van Huffelen.

Structureel wordt er voor de BES-eilanden 30 miljoen euro vrijgemaakt. “De nieuwe regering heeft niet alleen in het coalitieakkoord veel geschreven over wat we willen bereiken, maar vooral ook dat we daar ook middelen aan toe willen voegen, en daar wil ik mee aan het werk.’’

Duurzame energie voor lagere kosten
Van Huffelen wil niet alleen zorgen dat Bonairianen wellicht een hoger salaris krijgen, maar ook werken aan het verlagen van de kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld door duurzame energie. “Ik heb vandaag ook gesproken over bijvoorbeeld duurzame energie en de waterproductie en dat de kosten daarvan ongelofelijk hoog zijn’’, zegt de staatssecretaris.

“Dus dat is bijvoorbeeld een onderwerp waarvan ik hoop dat ik op korte termijn een stap verder kan zetten. Ook vooral omdat duurzame energie natuurlijk ook weer kan bijdragen aan lagere energie en waterkosten”, aldus van Huffelen.

‘Deze wegen totaal niet fijn voor inwoners’
Terwijl inwoners van Bonaire al jarenlang een noodkreet slaken over de slechte wegen, zeggen sommige Nederlandse toeristen dat de gaten in de wegen ‘ook wel zo hun charme hebben’; is de staatssecretaris het daarmee eens? “Nou daar ben ik het eigenlijk niet mee eens”, reageert van Huffelen.

“Voor de mensen die hier wonen, is het totaal niet fijn om dit soort wegen te hebben. Het is ook gevaarlijk. Dus wat mij betreft is het ongelofelijk belangrijk dat daar tijd en aandacht aan wordt besteed. Er is ook budget voor er zijn plannen die moeten worden uitgevoerd, niet alleen op korte, maar ook op lange termijn”, belooft de secretaris.

Geen Rijkswegen
De lokale Consumentenbond Unkobon en gedeputeerden van Bonaire hebben onlangs aan het kabinet een verzoek gedaan om een aantal wegen aan te merken als ‘rijkswegen’. Als dat gebeurt, is niet meer de gemeente maar de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de onderhoud. Daar voelt het Nederlandse kabinet niets voor, en zegt de gemeente Bonaire verder te willen ondersteunen met middelen.