kop

Overheid investeert in (TOP) kwaliteit

Naar aanleiding van het rapport van PBLQ, in opdracht van BZK is een Talent Ontwikkel Programma, TOP programma voor Bonaire ontwikkeld en is in volle gang. De eerste groep heeft op Bonaire deelgenomen aan het programma. Met succes! 

In septemeber dit jaar zal opnieuw een groep starten.

 

Een onderzoek naar werken, leren en terugkeer om het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken

De onderzoeksresultaten laten zien dat er behoefte is aan een initiatief ter bevordering van de combinatie van terugkeer-werken-leren. In onderstaande figuur zijn ze nog eens samengevat. Er is behoefte binnen organisaties om zich te versterken met jonge, hoogopgeleide medewerkers, bij voorkeur met eilandskinderen. Ook eilandskinderen die elders gestudeerd hebben, hebben de behoefte aan banen op hun niveau binnen (overheids) organisaties op de eilanden. Een traineeprogramma spreekt veel gesprekspartners aan als een constructie waarbij zowel voor de organisatie als voor de eilandskinderen mooie ontwikkelkansen in het verschiet liggen. Daarbij dient aangetekend te worden dat ook zittend personeel niet vergeten mag worden. Zowel om de versterking van het openbaar bestuur te versnellen, het draagvlak te vergroten als om de nieuwe kennis in vruchtbare aarde te laten vallen binnen organisaties. Een aantal partijen, waaronder reeds bestaande pagina 27/ 46 2 mei 2016 PBLQ – v3 - definitief initiatieven, heeft daarbij ook commitment uitgesproken. Al met al is er aanzienlijke onderbouwing om een verdere stap te rechtvaardigen.

PBLQ rapport: We are deeply rooted mei 2016

De conclusie:

 

De overheden subsidiëren dit programma en zijn begonnen met punt 6, namelijk:

Er is ook behoefte aan opleidingsmogelijkheden voor zittend personeel.

 

Brochure:

Investeer in jezelf, jouw organisatie en de toekomst van Bonaire

Het PBLQ rapport zegt ook dat er aandacht moet komen voor punt 1 t/m 4

 

 Wat is de volgende stap?