kop

Ocan ondertekent het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids

Akkoord aan minister Asscher gepresenteerd

Gisteravond, 28 oktober werd het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids aan Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd. Dit vond in Amsterdam plaats. 

Tijdens de avond bestond uit entertainment van Spinvis en rapper Dio. Dominee en stadsdichter (Hengelo) Herman Koetsveld gaf acte de presence. Verder waren er bijdragen van onder andere Sinan Cankaya, Mitchell Esajas en Jasper Krommendijk.  De Onderhuids test werd in de zaal speelt werden ook de resultaten van 10 maanden evenementen door het hele land gedeeld.

Het Akkoord is naast Ocan, door ruim 179 andere organisaties uit het hele land ondertekend. Klik hier voor het document.

Grondslag
Van januari tot oktober organiseerde de campagne Onderhuids bovendien bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg over verborgen vooroordelen en racisme. De lokale bijeenkomsten (+1500 bezoekers) waren een belangrijke inspiratiebron voor het akkoord. Verder werden er specifieke samenkomsten en e-mailconsultaties belegd met maatschappelijke organisaties, (ervarings-) deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven.

28 Concrete Maatregelen
Het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids zet in op 28 concrete en realistische maatregelen. De ondertekenaars bieden niet alleen concrete en haalbare oplossingen aan de regering, ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid en ze dragen aan de uitvoering hun steentje bij. De ondertekenaars pleiten er via dit Akkoord onder andere voor om in jaarverslagen in te gaan op de samenstelling van het personeelsbestand en het diversiteitsbeleid. De politie wordt geadviseerd in gesprek te gaan met jongerengroeperingen, minderheidsorganisaties, buurthuizen of andere (gekozen) wijkvertegenwoordigers over discriminatie en etnisch profileren. Bovendien wordt de politie aangeraden expliciet aan te geven waarom iemand staande gehouden is.

De Campagne
De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie. De naam Onderhuids verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland; spanningen die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering, zonder dat we daar soms bewust van zijn. Onderhuids staat niet voor de opgeheven vinger, maar geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot (on)bedoelde discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding.

Bron: www.onderhuids.nl