kop

Nieuwe directeur RCNCentraal

Jan Helmond is de nieuwe secretaris van de Rijksvertegenwoordi­ger /directeur RCNCentraal.

Jan Helmond is per 1 september 2014 begonnen in zijn nieu­we functie van secretaris van de Rijksvertegenwoordiger/direc­teur RCN/Centraal.

,,Ik verwacht in mijn dubbele functie bij te kunnen dragen aan de noodzakelijke verbete­ring in de dienstverlening en de ontwikkelingen van de eilanden in het kader van het Meerjaren Ontwikkelings Plan."

Helmond kijkt uit naar een goede samenwerking met de medewerkers van de Rijkdienst Caribisch Nederland en heeft daarin het volste vertrouwen. Helmond heeft hiervoor ge­werkt als eilandsecretaris van Sint Eustatius.