kop

Nieuwbouw VMBO en MBO kan starten

Bron: Bonaire.nu

Kralendijk – Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs & Media) was woensdag 15 januari op Bonaire.

Zijn bezoek was vooral een kennismaking met de scholen en het personeel. Behalve met diverse schoolleidingen, heeft de minister ook veel klaslokalen bekeken en met leerlingen gesprekken gevoerd.

Op woensdagmiddag hebben minister Slob en onderwijsgedeputeerde Nina den Heyer het tweede onderwijshuisvestingsconvenant voor Bonaire ondertekend.

Onder het eerste convenant, getekend in 2012, is een aantal schoolgebouwen ingrijpend gerenoveerd. Ook is er een nieuw onderkomen gebouwd voor het Liseo Boneriano (mavo, havo en vwo) van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en voor Kolegio Papa Cornes (primair onderwijs).

Het tweede convenant dat nu is ondertekend, legt onder meer de afspraken vast voor nieuw te bouwen onderkomens voor de mbo en vmbo sectie van de SGB en basisschool De Pelikaan en voor renovatie van de huisvesting van basisschool Kolegio Kristu Bon Wardador en een nieuw gebouw voor Fundashon Forma. Er komt 47 miljoen dollar beschikbaar voor de vier projecten op Bonaire.

Nieuw hierin is dat de werkzaamheden op Bonaire onder verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire zullen worden uitgevoerd door de stichting Fundashon Propiedat Inmobil Bonaire.

Tot voor kort verzorgde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) namens de openbare lichamen en het ministerie het management van de verschillende projecten.

Minister Slob: “Ik ben trots op de afspraken over onderwijshuisvesting die we hebben gemaakt met elkaar. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we samen zullen werken aan het verder verbeteren van het onderwijs op de eilanden, in het belang van alle kinderen.”

Den Heyer had een compliment voor de minister “OCW is het ministerie dat het beste functioneert en is een voorbeeld hoe om te gaan met openbare lichamen op de eilanden” aldus den Heyer.