kop

Ministerie kiest Stichting Ocan voor uitvoeren belangrijke opdracht

Ministerie kiest Stichting Ocan voor uitvoeren belangrijke opdracht

Den Haag – Stichting Ocan, het Overlegorgaan Caribische Nederlanders, gaat zo goed als zeker een belangrijke opdracht voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren in het aanpakken van racisme en vreemdelingenhaat.

Het is de bedoeling dat Stichting Ocan een zogeheten ‘ondersteuningsfunctie’ vorm gaat geven. Het voornaamste doel van de ondersteuningsfunctie is om organisaties/mensen te ondersteunen bij het omzetten van een maatschappelijk initiatief in een concreet projectplan dat bij goede doelenfondsen of andere subsidieverstrekkers voor financiering in aanmerking zou kunnen komen.

Het gaat daarbij om projecten in het kader van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Decade for People of African Descent. De VN heeft landen opgeroepen actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst), zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden.

Om initiatiefnemers van Decade-projecten te helpen bij het schrijven van een projectplan en het aanvragen van subsidie heeft het ministerie besloten een ‘ondersteuningsfunctie’ in het leven te roepen. Vijf organisaties met kennis van en ervaring met de problematiek van de doelgroep zijn uitgenodigd een ‘bid’ uit te brengen. Stichting Ocan is daarbij als beste uit de bus gekomen. De toewijzing is nog niet helemaal definitief: de ‘verliezende’ organisaties hebben twee weken de gelegenheid bezwaar in te dienen, maar de kans dat dat gebeurt is gering.

Stichting Ocan -voorzitter John Leerdam reageert verheugd op de voorlopige gunning. ,,Wij hebben er met een heel team hard aan gewerkt om het ministerie een goed onderbouwd voorstel te doen. Het is een opdracht die ons op het lijf geschreven is. Het is niet alleen een belangrijke en noodzakelijke functie, maar ook een eervolle. Het is een erkenning dat Stichting Ocan in de strijd tegen discriminatie en rol vervult die ertoe doet.”

Het ministerie is met het Oranje Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds overeengekomen dat maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het duurzaam tot stand brengen van verbinding in de Nederlandse samenleving door bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van anti-zwart racisme en het tegengaan van stereotypering en vooroordelen in aanmerking komen voor subsidie.

Bron: Bonaire NU