kop

Minister investeert in buitenlandse docenten voor Bonaire

De Nederlandse minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart heeft in een brief aan de Tweede Kamer een vijftal praktische stimuleringsmaatregelen voorgesteld om het tekort aan leerkrachten op de BES-eilanden aan te pakken.

De scholen hadden in februari een toezegging van de minister gekregen van 6,3 miljoen US$. De scholen mogen het geld naar eigen inzicht uitgeven, maar als er behoefte aan is kan het ministerie van OCW helpen bij de praktische invulling, zo zei de minister.

Stimuleringsmaatregelen
Van Bijsterveldt-Vliegenthart vermeldt vijf mogelijke stimuleringsmaatregelen in haar brief. Zo kan een eenmalige verhuiskostenvergoeding worden gegeven van 2070 US$. Docenten kunnen verder een vergoeding ontvangen van 552 US$ per maand voor hun pensioensvoorziening en 414 US$ voor het laten doorlopen van de AOW-rechten in Nederland.

Gerelateerde artikelen

Van Bijsterveldt: ‘Lerarentekort BES wordt aangepakt’

4,5 miljoen euro voor lerarenwerving BES

Jongere leraren die net hun studie hebben voltooid kunnen een maandelijkse bijdrage van 345 dollar krijgen om hun studieschuld af te betalen en een vergoeding van 690 US$ per maand ter dekking van de hogere kosten van levensonderhoud.

Obstakels
Het bedrag komt vrij op 1 augustus en moet verdeeld worden over vier jaar. De minister verwacht dat het bedrag lokale schoolbesturen zal helpen om een
​​aantal van de obstakels voor docenten uit het buitenland weg te nemen.

Veel scholen op de drie eilanden kampen met een tekort aan leraren en zijn genoodzaakt om leerkrachten van buiten te werven. De arbeidsomstandigheden op de eilanden zijn vooral aantrekkelijk voor docenten uit Nederland. Maar deze leerkrachten worden bij verhuizing naar het buitenland geconfronteerd met een negatief effect op hun pensioensopbouw.

Werving
Het voorgestelde stimuleringspakket is gekoppeld aan de looptijden van contracten van drie jaar. Het totale bedrag zal worden toegevoegd aan de financiële tegemoetkoming die de scholen op de eilanden al ontvangen, gespreid over vier jaar tot 2015.

Scholen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba geven aan dat het komende schooljaar 60 vacatures open staan. Ze verwachten 40 vacatures in te vullen met docenten uit het buitenland. Overigens kunnen de scholen ook gebruik maken van de extra middelen om hun eigen leraren te behouden.

Expats
Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart stelt dat het niet mogelijk is om leerkrachten via een expatregeling te laten vertrekken. Docenten zijn geen Nederlandse ambtenaren en ze worden niet uitgezonden, zoals personeel van de Koninklijke Marechaussee, Defensie of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: RNW

Waar is de lokale overheid om hun eigen landskinderen te stimuleren om terug te komen?

Steun BanBoneiruBek