kop

Meer aandacht voor Papiamentu voor het onderwijs op Bonaire

DEN HAAG - De (Nederlandse)Taalunie adviseert leerlingen op Bonaire om intensiever les te krijgen in het Nederlands. Papiaments moet behouden en ook versterkt worden. 

Het gaat dan om de instructietaal in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs blijft Nederlands de instructietaal, maar moet meer aandacht voor het Papiaments komen. De Staatsecretaris van Onderwijs in Den Haag is bereid om extra ondersteuning te geven in het ontwikkelen van lesmateriaal in het Papiaments.

Aanbieding resultaten quick scan expertgroepen taal in het onderwijs op Bonaire

Bevindingen quick scan Expertgroepen Papiamentu en Nederlands

Inventarisatie inzake optimaliseren taalonderwijs Bonaire

Kamerbrief over uitkomsten quick scan expertgroepen Papiamentu en Nederlands

Papiamentu in het onderwijs op Bonaire - een 'quick scan'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
BanBoneiruBek  meer aandacht voor studeren in de regio