kop

Laatste kans! Rijkstraineeprogramma: iets voor jou?

Ben je pas afgestudeerd (WO-master) én geïnteresseerd in werken bij de rijksoverheid ? Dan biedt het Rijkstraineeprogramma jou dé kans op een carrière met inhoud. Als trainee doe je namelijk veel ervaring op met het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van (deel)projecten op verschillende plaatsen binnen het Rijk.

Dit jaar wordt er weer een nieuwe groep rijkstrainees aangetrokken. Je kunt je hiervoor aanmelden in de periode van 1 t/m 14 april 2011, uitsluitend via deze site

 

Let op: Dit is de jaarlijkse algemene RIJKSTRAINEESHIP bij de Nederlandse overheid. Niet de "Traineeship voor Caribisch Nederland", welke speciaal gericht is op remigrerende Caribische Nederlanders. Daar blijven wij aan werken.

Het aantal traineeplaatsen bij het rijk is bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Voor het komende traineeprogramma dat in september 2011 van start gaat, stellen de ministeries gezamenlijk 88 plekken ter beschikking. In 2010 waren dit nog 155 plaatsen.

 

De taakstelling binnen de rijksoverheid heeft gevolgen voor het werven van nieuw talent. Het huidige aantal beschikbare traineeplaatsen kan zelfs nog verder teruglopen naar 80 plekken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie biedt haar 8 plekken namelijk vooralsnog onder voorbehoud aan.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt met 27 trainees de grootste groep onder haar hoede. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal met 3 trainees het kleinste groepje jong talent verwelkomen.

'Over de hele linie zijn er minder vacatures binnen de rijksoverheid en dat zal alleen nog maar verder afnemen. Wij willen trainees wel de mogelijkheid blijven bieden om te solliciteren op functies tijdens en na voltooiing van het programma. Vandaar ook de terughoudendheid vanuit de ministeries met het aanbieden van traineeplaatsen', licht Vincent van Steen, woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de halvering van het programma toe.

 

Onder net-afgestudeerden is het rijkstraineeprogramma al jaren ongekend populair. Het traineeship wordt gezien als de manier om binnen te komen bij het rijk. In 2008 waren er 159 plekken beschikbaar en in 2009 steeg dit aantal naar 169. In 2010 liep het aantal traineeplaatsen al iets terug in vergelijking met voorgaande jaren.

 

De aanmeldingsperiode voor het traineeprogramma van het rijk start aankomende vrijdag 1 april. Na een grondige selectieprocedure zullen de uitverkorenen per 1 september starten aan het 2-jarige programma.

Deelnemende ministeries

De ministeries die deelnemen aan het Rijkstraineeprogramma, met het aantal traineeplaatsen per ministerie in 2011:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   (12)

Ministerie van Buitenlandse Zaken   (3)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   (8)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu   (27)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   (16)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   (6)

Ministerie van Veiligheid en Justitie   (8) ( o.v.b.)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   (8)