kop

Invoering hypotheek garantie op Bonaire in de eerste helft van 2016

Kralendijk- Hypotheek garantie wordt in eerste helft van 2016 geintroduceerd. Dit was het resultaat van een dienstreis van gedeputeerde Dirksz in Nederland begin december 2015, heeft hij gesproken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), over de invoering van een hypotheek garantie in 2016 op Bonaire.

Een hypotheek garantie biedt mogelijkheden voor hypotheeknemers bij het sluiten van een hypotheek. Van belang is daarbij te benoemen dat een hypotheek met een hypotheek garantie, de hypotheeknemer verzekert van een verantwoorde en betaalbare hypotheek die bij het inkomen van de hypotheeknemer past.

Met een hypotheek garantie kunnen financiële risico’s van een eigen (koop)woning, zowel bij aankoop als verbouwing, worden beperkt. Een hypotheek garantie is een regeling die door een derde partij uitgevoerd wordt en niet door een overheidsorgaan. Voor de invoering van de hypotheek garantie wordt gestreefd naar eerste helft van 2016, de verantwoordelijke ministers moeten hierover nog een besluit nemen. Verdere afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en de Overheid van Bonaire (OvB) is dat er een communicatieplan zal worden opgesteld wanneer een hypotheek garantie zal worden ingevoerd. In februari 2016 spreekt Gedeputeerde Dirksz de stichting WEW (de beoogde uitvoerende partij) en het ministerie en zal de exacte datum voor de invoering worden vastgesteld.

Gedeputeerde Dirksz was er in Nederland op dienstreis voor follow up van de gemaakte afspraken tijdens de afgelopen CN-week. De invoering van een hypotheek garantie is een van de afspraken die is gemaakt tussen het Rijk en de OvB in de afgelopen CN-week. Deze afspraak vloeit voort uit de Woningmarktagenda. Met de invoering van de hypotheek garantie wordt er getracht de woningmarkt op Bonaire te bevorderen en het particuliere woningbezit te verbreden.

 

Bron: Bonaire Nu