kop

Inkomensongelijkheid Saba laagste Caribisch Nederland

Saba kende van alle eilanden van Caribisch Nederland de minste inkomensongelijkheid in 2016. De inkomens op Sint Eustatius verschilden het meest. Bonaire nam een tussenpositie in. Dit meldt het CBS.

De ongelijkheid in het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, het inkomen dat is gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden, is op Bonaire sinds 2011 nagenoeg stabiel.

De Gini-coëfficiënt had van 2014 tot en met 2016 voor Bonaire een waarde van 0,40. In de voorgaande jaren was dat 0,39. Op Saba wordt sinds 2012 de laagste ongelijkheid van Caribisch Nederland gemeten (0,37 in 2016). Sint Eustatius kende de grootste verschillen in gestandaardiseerd besteedbaar inkomen tussen huishoudens. De Gini-coëfficiënt steeg van 0,41 in 2014 naar 0,44 in 2016. De Gini-coëfficiënt voor Europees Nederland daalde tussen 2014 en 2016 van 0,3 naar 0,29.

 

De Gini-coëfficiënt is wereldwijd de meest gebruikte maatstaf voor inkomensongelijkheid. De waarde ligt tussen de 0 en de 1, waarbij 0 correspondeert met totale gelijkheid (ieder huishouden heeft hetzelfde inkomen) en 1 met totale ongelijkheid (één huishouden bezit al het inkomen).

 

Inkomensongelijkheid volgens de Ratio 80/20
Volgens de Ratio 80/20, die de verhouding tussen de inkomenssom van de 20 procenthoogste en de 20 procent laagste inkomens weergeeft, kende Saba in 2016 met een waarde van 7,86 eveneens de laagste inkomensongelijkheid. Voor Sint Eustatius werd de hoogste waarde gemeten (13,51) en Bonaire nam een tussenpositie in (9,49).

Inkomensverdeling op Bonaire
In 2016 hadden huishoudens op Bonaire gemiddeld 27,4 duizend dollar te besteden. Het gestandaardiseerde inkomen bedroeg 22,6 duizend dollar. Het mediane inkomen is met 18,5 duizend dollar lager dan het gemiddelde inkomen.

Een inkomen tussen de 10 en de 15 duizend dollar komt het vaakst voor. Bijna 20 procent van de huishoudens valt in deze categorie. Uit deze groep hadden bijna 4 op de 5 huishoudens voornamelijk inkomen uit werk en ruim 1 op de 5 was hoofdzakelijk afhankelijk van een uitkering.

Een inkomen tussen de 15 en 20 duizend dollar kwam bijna even vaak voor als een inkomen tussen de 10 en 15 duizend dollar. Van de groep met een inkomen tussen de 0 en 5 duizend dollar had de ene helft voornamelijk inkomen uit werk en de andere helft voornamelijk inkomen uit een uitkering.

Voor Sint Eustatius en Saba zijn te weinig gegevens beschikbaar om een vergelijkbare figuur te presenteren.

Bronnen