kop

Inflatie op Caribisch Nederland opnieuw gedaald

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) op Caribisch Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 opnieuw gedaald. Op Bonaire en Sint-Eustatius was de inflatie zelfs negatief. Het is de eerste keer sinds de inflatiemeting door het CBS in 2010 begon, dat er negatieve inflatie is op de eilanden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Op alle drie de eilanden daalde de inflatie door de sterke prijsdaling van benzine. Op Bonaire en Sint-Eustatius werd ook het gebruik van elektriciteit voor de consument aanzienlijk goedkoper, wat ook een verlagend effect had op de inflatie.

Op Bonaire ging de inflatie in het eerste kwartaal fors omlaag naar -0,6 procent. In het laatste kwartaal van 2014 bedroeg de inflatie nog0,9 procent. De benzineprijs zakte met 20 procent, de belangrijkste oorzaak van de lagere inflatie op Bonaire. De dalende prijs van elektriciteit in het eerste kwartaal droeg ook bij aan de afname van de inflatie.

Op Sint-Eustatius daalde de inflatie van 1,6 procent naar -1,1 procent in het eerste kwartaal van 2015. Van de drie eilanden daalde de inflatie op Sint-Eustatius het sterkst. De inflatie nam vooral af omdat de consument veel minder betaalde voor elektriciteit. De lagere prijzen voor autobrandstoffen hadden ook een sterk verlagend effect op de inflatie.

Op Saba daalde de inflatie met 1,1 procentpunt naar 1,0 procent. Dit is vooral het gevolg van de prijsdaling van een groot aantal toiletartikelen. De benzineprijs zakte minder hard dan op de andere eilanden van Caribisch Nederland, maar droeg wel bij aan de afname van de inflatie.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2015.

Bron: StatLine: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100

Gerelateerde links: