kop

Inflatie Caribisch Nederland stijgt

 

 

In het tweede kwartaal van 2021 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog -3,2 procent. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,2 procent, waar in het eerste kwartaal de prijzen nog daalden met 4,1 procent. Op Saba steeg de inflatie van -1,3 procent naar 1,0 procent in het tweede kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op alle drie de eilanden nam de inflatie toe in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Hier speelt mee dat het effect van de toeslagen op elektriciteit, water en internet minder groot is in de vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De overheid verstrekt deze toeslagen sinds mei vorig jaar. De maatregelen hebben nu dus zowel in het tweede kwartaal van 2020 als in het tweede kwartaal van 2021 invloed op de prijzen. Voor St Eustatius en Saba geldt sinds januari 2021 een additionele subsidie op internet van 20 USD per huishouden voor St Eustatius en 10 USD voor Saba.

Inflatie Bonaire 0,2 procent 

De toename van de inflatie op Bonaire ten opzichte hetzelfde kwartaal vorige jaar wordt met name veroorzaakt door een verhoging van de kosten voor huisvesting. De huren liggen 10,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor Bonaire per 1 april 2021. De eventuele compensatie voor de sociale huren wordt niet meegenomen in de berekening van de prijsindex. Het CBS beschouwt deze huurcompensatie als persoonsafhankelijke inkomensoverdracht. 

Ten opzichte van een kwartaal eerder stegen de prijzen in het tweede kwartaal van 2021 op Bonaire met gemiddeld 1,5 procent. De huren stegen met 9,8 procent ten opzichte van vorig kwartaal. Ook de brandstofprijzen gingen omhoog. De kosten voor vervoer namen met 3,6 procent toe door een prijsstijging voor benzine en diesel. De prijzen van zelfzorggeneesmiddelen gingen met 6,7 procent omhoog. 

De gemiddelde prijs voor voeding bleef redelijk stabiel in vergelijking met een kwartaal eerder, hoewel de prijzen voor vers fruit stegen met 5,4 procent en die van groente met 2,6 procent.

Inflatie op Sint Eustatius toegenomen

Consumentenprijzen op Sint Eustatius waren in het tweede kwartaal van 2021 1,2 procent lager dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 was de daling 4,1 procent. 

In het tweede kwartaal waren consumenten 0,9 procent duurder uit dan een kwartaal eerder. Het vervoer werd 4,7 procent duurder doordat de prijzen van benzine en diesel omhoog gingen. 

Inflatie op Saba stijgt

Op Saba waren consumenten in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 1,0 procent duurder uit ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 was de inflatie nog -1,3 procent. 

In het tweede kwartaal waren de consumentenprijzen 1,5 procent hoger dan een kwartaal eerder. Het vervoer werd 5,7 procent duurder door prijsstijgingen van benzine en diesel. De prijzen van toiletartikelen stegen met 3,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. 

Voorlopige cijfers

De cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2021.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen

Lees meer over

  1. consumentenprijzen
  2. Bonaire
  3. Sint Eustatius
  4. Saba
  5. inflatie