kop

Hoge inflatie op Bonaire!

 

Inflatie Bonaire omhoog, Sint-Eustatius onveranderd en Saba omlaag

De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal van 2012 gestegen naar 2,7 procent. In het derde kwartaal waren de prijzen voor de consument gemiddeld nog 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Op Sint-Eustatius bleef de inflatie onveranderd op 4,6 procent. Op Saba daalde de inflatie van 3,0 naar 2,4 procent.

Inflatie Bonaire omhoog door elektriciteit en water 
In het vierde kwartaal van 2012 was de inflatie op Bonaire 2,7 procent. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal. De inflatie is toegenomen door forse prijsstijgingen van elektriciteit en water. Voedingsmiddelen hadden een drukkend effect op de inflatie.                                                            

                                  INFLATION ISLAND

Inflatie Sint-Eustatius onveranderd
Op Sint-Eustatius bleef de inflatie in het vierde kwartaal onveranderd op 4,6 procent. De prijs van huisvesting had een verhogend effect op de inflatie. Dat werd gecompenseerd door een verlagend effect van kleding, horeca en voedingsmiddelen.

Inflatie op Saba sterk gedaald
Op Saba is de inflatie in het vierde kwartaal gedaald naar 2,4 procent. Dat is 0,6 procentpunt lager dan in het derde kwartaal. Dat betekent niet dat het leven op Saba goedkoper is geworden, maar dat de prijsstijging op jaarbasis in het vierde kwartaal minder groot was dan die in het derde kwartaal. Dat geldt voor meerdere producten. Vooral voedingsmiddelen en kleding drukten de inflatie. Voedingsmiddelen waren in het vierde kwartaal 1,3 procent duurder dan een jaar eerder, maar in het derde kwartaal was de stijging op jaarbasis nog 5,6 procent. Elektriciteit had een verhogend effect op de inflatie. 

Inflatie in 2012 lager dan in 2011 
De gemiddelde inflatie in 2012 was op de drie eilanden van Caribisch Nederland veel lager dan in 2011. In 2012 was de gemiddelde inflatie op Bonaire 2,9 procent. Dat is lager dan de 5,3 procent in 2011. De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat de prijzen van kleding, voeding en vervoer in 2012 minder fors stegen dan in 2011.

De gemiddelde inflatie in 2012 was op Sint-Eustatius 5,2 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de 9,9 procent in 2011. Deze daling komt vooral doordat de prijzen van vervoer in 2011 veel harder stegen dan in 2012.

De gemiddelde inflatie in 2012 op Saba is 3,7 procent. Dat is lager dan de 6,4 procent in 2011. De belangrijkste oorzaak van de daling is dat de prijzen van vervoer veel forser stegen in 2011 dan in 2012. 

Voorlopige cijfers
De cijfers over het vierde kwartaal van 2012 en het jaarcijfer van 2012 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2013.