kop

Het bestuur van Scholengemeenschap Bonaire

SGB bestuur vlnr; R. Sealy-Clappers (lid), J. Balentien-Nicastia (penningmeester), K. Visser (voorzitter), F. de Palm (secretaresse), N. Huygen (secretaris), F. Goedgedrag (lid).

(foto R. Thodé)

 

Het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SSGB) is voor het eerst in jaren compleet, met de benoeming per 26 maart jl. van de secretaris. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: Karel Visser
  • Secretaris : Nina Huygen
  • Penningmeester : Joanne Balentien–Nicastia
  • Lid : Riet Sealy-Clappers
  • Lid : Frits Goedgedrag

 

Het bestuur is belast met het bestuur en beheer van de onder zijn gezag staande school en staat de directie met raad terzijde. De bestuursvergadering is daarmee het orgaan waarin de koers van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) wordt bepaald en besluitvorming op het hoogste niveau plaatsvindt.

Door alle medewerkers en bestuur samen wordt gewerkt aan hetzelfde doel; zo goed mogelijk onderwijs bieden voor de leerlingen en studenten van de SGB, en daarmee bijdragen aan de toekomst van leerlingen plus studenten; en bijdragen aan de ontwikkeling van Bonaire. De inbreng van leerlingen, studenten, ouders/verzorgers en onze omgeving is belangrijk voor ons. Het zijn belangrijke bronnen die mede aangeven hoe het gesteld is met onze school. En die wij zullen meewegen; samendragen wij de SGB.

Het bestuur legt voor het lopende jaar de focus op de volgende drie punten, die als richting dienen voor de werkwijze van het bestuur en de directie van de SGB:

  1. De leerling/student staat voorop: kwaliteit van het onderwijs
  2. Randvoorwaarden moeten op orde zijn om het eerste punt te kunnen garanderen: orde op zakenstellen
  3. Opstellen strategisch beleid en daarmee samenhangende meerjarenbegroting