kop

Gaat Nederland haar eigen 200 jaar Koninkrijksfeestje vieren?

Twee eeuwen vrij en verbonden door gelijke rechten en plichten. Laten we dat samen vieren.

 

Op 7 maart gaf Herman Tjeenk Willink, lid van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, een presentatie voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Het overleg vond plaats tussen de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 maart 2013.

Herman Tjeenk WillinkIn zijn presentatie gaf Tjeenk Willink onder meer aan dat hij heel goed besefte dat de kern van de boodschap van de viering, ‘Twee eeuwen vrij en verbonden door gelijke rechten en plichten. Laten we dat samen vieren’, hier anders klinkt dan in andere delen van het koninkrijk. Volgens hem zit daarin juist een kans de viering aan te grijpen om ons nog eens van onze verschillende achtergronden bewust te worden, vanuit het besef dat deze verschillende achtergronden  de verbondenheid niet in de weg hoeven staan.

Tjeenk Willink nodigde de aanwezigen uit aan het Nationaal Comité suggesties mee te geven, zodat de viering van 200 jaar Koninkrijk niet alleen hier, maar ook in andere delen van het koninkrijk een betekenis kan krijgen die ons allemaal een stap verder brengt.

In november 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland na de Franse overheersing zijn onafhankelijkheid verkreeg. Nederland maakte daarmee een nieuwe start als eenheidsstaat. In de twee eeuwen daarna kregen het democratisch bestel en de rechtsstaat de vorm die ze nu hebben.
De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 zette een reeks van gebeurtenissen in gang. Uiteindelijk leidden die op basis van een nieuwe Grondwet tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in september 1815.
De positie van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en daarbuiten werd in 1815, na de slag bij Waterloo, door het Weens Congres opnieuw vastgesteld.

Wij zijn benieuwd wanneer de bevolking van Bonaire benaderd wordt?

Let wel, er zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden 4 landen, met een koning Willem Alexander

  • Aruba
  • Curacao
  • Nederland, waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Sint Maarten

 

 

http://www.200jaarkoninkrijk.nl/content/waarom-200-jaar