kop

facts & figures 2020

De website www.banboneirubek.com werd in 2020 gemiddeld 20.000 keer per maand ofwel meer dan 200.000 keer bezocht en is hiermee nog steeds één van de grootste zo niet de belangrijkste vacature website van Bonaire.

  1. De bevolking op Bonaire is volgens het CBS in januari 2020 opnieuw gestegen en groeit met 800 naar bijna 21.000. 
  2. Door de corona pandemie zijn er door de werkgevers van Bonaire beduidend minder vacatures op de website geplaatst voor Bonaire. Dat is 10% minder dan het jaar daarvoor. 
  3. De redactie constateert dat de functies die gevraagd worden vooral van het onderwijs komen. Het onderwijs is vaak een wisseling van vertrekkend en binnenkomend personeel.
  4. De vraag van de vier grootste werkgevers in de branche Onderwijs, Overheid, Zorg & Welzijn en Horeca/Toerisme/ Recreatie blijft het grootst. 
  5. De aangeboden vacatures zijn meer op het HBO werk