kop

Eerste resultaten Census 2011 op Curaçao bekend

Tussen 2001 en 2011 is de bevolking van Curaçao met 15,3% gegroeid naar 150.563 personen, dat is één van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de Census die van 26 maart tot en met 2 april 2011 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehouden werd in alle wijken op het eiland.

Verder werd bekend dat het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen blijft toenemen.

Door technische en methodologische problemen die eerst opgelost moesten worden zijn de eerste publicaties vier maanden later dan gepland verschenen. Op de Censusdatum van 2011 zijn er 84,3 mannen per 100 vrouwen woonachtig op Curaçao ten opzichte van 86,3 mannen per 100 vrouwen tien jaar eerder.

Vergrijzing

De bevolking van Curaçao is aan het vergrijzen. In 2011 was 13,8 procent van de Curaçaose bevolking 65 jaar en ouder. In 2001 was dit nog 10,8 procent. Het aantal jongeren op het eiland (0-14 jaar) neemt af van 23,6 procent in 2001 naar 19,5 procent in 2011.

Bevolkingssamenstelling

In 2011 is 75,8 procent van de bevolking in Curaçao geboren; in 2001 was dit 80,5 procent. Personen geboren in Nederland vormen in 2011 6,0 procent van de bevolking, personen geboren in de Dominicaanse Republiek 3,6 procent en personen geboren in Colombia 3 procent. In 2001 waren de percentages voor deze groepen respectievelijk 4,2 , 3,2 en 1,6 procent.

Huishoudens

Het aantal huishoudens is in de afgelopen tien jaar met ruim een kwart (27,3%) gestegen tot 54.940. Er zijn 11.779 huishoudens bijgekomen. Het gemiddelde huishouden bestaat uit 2,7 personen. Dit betekent een verdere daling van huishoudgroottes vergeleken met vorige censussen (1992: 3,5 personen, 2001: 3,0 personen).

Onderwijs en werkloosheid

Het percentage kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar dat een dagschool bezoekt in 2011 is 96,1 procent en daarmee bijna gelijk aan 2001: 95,7 procent.

De werkende bevolking is met 36 procent gestegen ten opzichte van 2001 en bestaat nu uit  64.934 personen. Het werkeloosheidspercentage is gedaald van 15,8 procent in 2001 naar 9,9 procent in 2011. De jeugdwerkeloosheid ( 15-24 jaar) bedraagt in 2011 22,8 procent vergeleken met 33,8 procent in 2001.

Bron RNW voor meer informatie download hier

Redactie BBB: Het zou goed zijn voor Bonaire om ook een Census in 2013 te organiseren.