kop

Delegatie Caribisch Nederland naar ledenvergadering CANTA

Onlangs nam een onderwijsdelegatie vanuit Caribisch Nederland deel aan de 26e ledenvergadering van de CANTA (Caribbean Association of National Training Agencies) in Trinidad & Tobago. De CANTA is het overkoepelende orgaan dat toeziet op een uniforme realisatie van competentiegerichte beroepsopleidingen en hun examinering en certificering binnen het CARICOM gebied. De Caribische vestiging van OCW (RCN/OCW) is sinds mei jongstleden buitengewoon lid van de CANTA


De reguliere leden van de CANTA zijn lid van de CARICOM. Omdat de eilanden van Caribisch Nederland niet bij de CARICOM zijn aangesloten, moest RCN/OCW als buitengewoon lid tot de CANTA toetreden. Het lidmaatschap van de CANTA vormt onderdeel van de transitie naar het Engels als instructietaal op Sint Eustatius sinds het schooljaar 2015-2016. Dankzij dit lidmaatschap blijft RCN/OCW, ten behoeve van de middelbare scholen op Sint Eustatius en Saba, goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen het regionale beroeps onderwijs. Daarnaast is dit lidmaatschap goed voor kennisuitwisseling met CARICOM-leden en de aanschaf van lesmaterialen. Saba maakt al enkele jaren met succes gebruik van Caribische programma’s.

De deelname aan de CANTA ledenvergadering werd gecombineerd met een bezoek aan het MIC Institute of Technology in Port-of-Spain. Dit instituut verzorgt technisch (beroeps)onderwijs voor het bedrijfsleven van Trinidad & Tobago, naast de commerciële productie van technische materialen.